Projekty zrealizowane przez Polski Związek Niewidomych i Instytut Tyflologiczny PZN – Archiwum

Polski Związek Niewidomych zrealizował następujące projekty współfinansowane:

Ze środków programu Erasmus +

Ze środków Fundacji PZU

Ze środków Perkins International

Ze środków Europejskiego Programu Młodzież:

Ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Fundacji Batorego w Partnerstwie z Fundacją Ari Ari

Ze środków Unii Europejskiej

Ze środków Komisji Europejskiej:

Ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego Mechanizmu Norweskiego – Fundusz Wymiany Kulturalnej

Ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

  • remont budynku Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych,
  • opracowanie dokumentacji – Centrum Kultury Niewidomych PZN

Ze środków Narodowego Centrum Kultury

Ze środków europejskiego programu Grundtvig – Uczenie się przez całe życie:

Ze środków m.st. Warszawy i Województwa Mazowieckiego::

Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

Ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich:

Ze środków Fundacji im. Stefana Batorego:

Ze środków Programu Leonardo Da Vinci: