Projekty zrealizowane przez Polski Związek Niewidomych i Instytut Tyflologiczny PZN – Archiwum

Polski Związek Niewidomych zrealizował następujące projekty współfinansowane:

Ze środków programu Erasmus+

Ze środków Fundacji PZU

Ze środków Perkins International

Ze środków Unii Europejskiej

Ze środków Narodowego Centrum Kultury

Ze środków m.st. Warszawy i Województwa Mazowieckiego::

Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

Ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich:

Ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH I PRZY WSPARCIU INNYCH INSTYTUCJI