Wydawanie czasopism 2024-2025

Okładka czasopisma. Na niej zdjęcie nowo wybranych władz PZN.

Pochodnia

Okładka czasopisma, a na niej ilustracja: roześmiany chłopiec siedzi na księżycu. Księżyc jest w kształcie rogalika, uśmiecha się do chłopca. Wokół wirują radośnie gwiazdki. Poniżej hasło: Uwierz w siłę marzeń!

Promyczek

Okładka czasopisma: na nim zdjęcie roześmianej rudej dziewczyny. Poniżej hasła: Odkryj moc podróżowania. AI może ułatwić nam życie! Czy akceptujesz swój wygląd?

Pod lupą

Nasze Dzieci

Biuletyn informacyjny PZN

Biuletyn

Wszystkie czasopisma – prenumerata bezpłatna.

Kontakt w sprawie prenumeraty:

  „Razem MOŻEMY WIĘCEJ. Czasopisma PZN-u dla osób z dysfunkcją narządu wzroku” (w ramach konkursu 1/2023 MOŻEMY WIĘCEJ)

  Od 1.04.2024 r. do 31.03.2027 r. realizujemy projekt wydawniczy pt.: „Razem MOŻEMY WIĘCEJ. Czasopisma PZN-u dla osób z dysfunkcją narządu wzroku” współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  Obecnie realizujemy pierwszy etap projektu, trwający od 1.04.2024 do 31.03.2025 r. W tym czasie będą wydawane następujące czasopisma:

  • „Pochodnia” – dwumiesięcznik w druku powiększonym, brajlu i w wersji elektronicznej.
  • „Promyczek” (dla dzieci młodszych) – dwumiesięcznik w druku powiększonym, brajlu i w wersji elektronicznej.
  • „Pod lupą” (dla młodzieży) – dwumiesięcznik w druku powiększonym, brajlu i w wersji elektronicznej.
  • „Nasze Dzieci” – dla rodziców i opiekunów dzieci z dysfunkcją narządu wzroku – półrocznik w druku powiększonym i w wersji elektronicznej,
  • „Biuletyn Informacyjny PZN” – dwutygodnik w wersji elektronicznej.

  Łączna kwota zadania: 3 020 352,63 zł

  Kwota dofinansowania ze środków PFRON: 2 416 280,63 zł

  Informacje

  Nie znaleziono treści do wyświetlenia.

  Wydawanie czasopism i biuletynu jest współfinansowane ze środków PFRON
  PFRON Logo