Któż z nas nie lubi być potrzebny

Broszura “Pracodawcy”

Broszura “Pracodawcy”

Rady dla pracodawców

Ulotka “Rady dla pracodawców”

Ulgi we wpłatach na PFRON

Aktualizacja materiału: sierpień 2015 Pracodawcy zatrudniający w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, co najmniej 25 pracowników, dokonywać muszą obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z wpłat na Fundusz zwolnieni są pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych … Czytaj całość

Ocena i adaptacja miejsca pracy dla osób niewidomych i słabowidzących

Dostosowanie stanowiska pracy dla osoby niewidomej czy słabowidzącej pozwala jej na stanie się równorzędnym pracownikiem pod względem reprezentowanego potencjału zakładając, iż posiada odpowiednie przygotowanie i kwalifikacje. Postaramy się wskazać na sposoby dostosowania stanowiska nie wymagające dużych nakładów finansowych. Większość zmian … Czytaj całość

Broszura dla poszukujących pracy

Link do broszury “Pracodawco, zatrudnij osobę niewidomą lub słabowidzacą” https://pzn.org.pl/onzug/images/pdf/broszura_dla_pracodawcow.pdf

Informacja dla pracodawców zatrudniających osoby z problemami wzroku

Aktualizacja: styczeń 2015 Zatrudniając ON firma może skorzystać ze zmniejszenia obowiązkowych wpłat na PFRON (wynika to z Art. 26b ust 7 ustawy rehabilitacyjnej). W tym miejscu należy przypomnieć, że pracodawca, który zatrudnia co najmniej 25 osób, powinien osiągać wskaźnik zatrudnienia … Czytaj całość

Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Aktualizacja materiału: sierpień 2015 Od 1 stycznia 2004 r., tj. po wejściu w życie przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dotyczących dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych, pracodawcy … Czytaj całość