Aspekty psychologiczne

Psycholog pilnie poszukiwany

Z doświadczeń psychologa, Marii Bieleckiej W ubiegłym roku Biuro Zarządu Głównego PZN zorganizowało cztery turnusy rehabilitacyjne dla osób nowo ociemniałych […]