Treść artykułu

Grupa z Polski biorąca udział w projekcie

Różnice nie tworzą odległości – DiCreNDI

W dniach 23-29 sierpnia br. ośmioro uczestników z Polski wzięło udział w międzynarodowej wymianie osób pracujących z młodzieżą w ramach programu Erasmus+ „DiCreNDI – Differences Create No Distances” finansowanego ze środków UE.

Celem projektu jest integracja i promowanie wśród widzących otwartości wobec osób z dysfunkcją wzroku oraz zachęcanie do podejmowania wspólnych działań. Uczestnicy wyjazdu pierwsze trzy dni spędzili w Kluż-Napoka, mieście położonym w Transylwanii, w północno−zachodniej części Rumunii. Pozostałe dwa dni w Băișoarze, górskim kurorcie, położonym 60 km od Kluż−Napoca w Karpatach Zachodnich. W spotkaniu brały udział osoby z Polski, Albanii, Północnej Macedonii i Rumunii. W trakcie wyjazdu realizowane były zadania projektowe opierające się na metodach edukacji nieformalnej, takich jak: swobodne dyskusje, prezentacje, odgrywanie ról, gry planszowe, gry zespołowe w plenerze. Wszystko po to, aby zintegrować uczestników. Projekt miał charakter integracyjny, a uczestnikami były osoby niewidome, słabowidzące i widzące.

Organizatorem wyjazdu było rumuńskie stowarzyszenie Babilon Travel, którego misją jest promowanie integracji, a także zaangażowanie w sprawy społeczne młodych osób z niepełnosprawnościami oraz młodzieży narażonej na wykluczenie.

Partnerami projektu „DiCreNDI – Differences Create No Distances” były organizacje:

  • Albania: Projekte Vullnetare Nderkombetare (Międzynarodowe Projekty Wolontariatu). To organizacją pożytku publicznego, która podziela te same cele i wartości, co Service Civil International (Międzynarodowa Służba Cywilna). PVN jako przedstawiciel SCI, promuje rozwój społeczny i pokój poprzez wolontariat i międzynarodową wymianę młodzieży.
  • Północna Macedonia: Mreza za Dozivotno Ucenje (Nauka przez całe życie). To stowarzyszenie zrzeszające organizacje i instytucje wspierające szkolnictwo zawodowe, rozwój i edukację dorosłych.
  • Rumunia: Liceul Special pentru Deficienti de Vedere Cluj-Napoca (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych w Kluż-Napoka).
  • Polska: Polski Związek Niewidomych.

Programu Erasmus+ daje młodym ludziom okazję do wspólnego działania, wymiany dobrych praktyk, a także uczenia się od siebie nawzajem. To okazja do poznawania innych kultur i wymiany językowej.

Uczestnicy z różnych krajów biorący udział w projekcie