STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH uchwalony na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów PZN w dniu 15 luty 2018 r.