Dane osobowe

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) przygotowaliśmy dla Państwa wszelkie informacje  dotyczące sposób przetwarzania Państwa danych osobowych przez Polski Związek Niewidomych – Instytut Tyflologiczny ZPCh oraz Polski Związek Niewidomych.

 

Inspektor Ochrony danych

Inspektorem ochrony danych w Polskim Związku Niewidomych Instytucie Tyflologicznym ZPCh jest Przemysław Wrzesiński. Z inspektorem mogą się Państwo skontaktować pod adresem daneosobowe@pzn.org.pl lub osobiście umawiając się na spotkanie w siedzibie firmy przy ul. Konwiktorskiej 9 w Warszawie.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych:

 

Dla uczestników konkursu “Ja za 20 Lat” 

Regulaminy: