Dane osobowe

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) przygotowaliśmy dla Państwa wszelkie informacje  dotyczące sposób przetwarzania Państwa danych osobowych przez Polski Związek Niewidomych – Instytut Tyflologiczny ZPCh oraz Polski Związek Niewidomych.

 

Inspektor Ochrony danych

Inspektorem ochrony danych w Polskim Związku Niewidomych Instytucie Tyflologicznym ZPCh jest Andrzej Chrzanowski. Z inspektorem mogą się Państwo skontaktować pod adresem daneosobowe@pzn.org.pl lub osobiście umawiając się na spotkanie w siedzibie firmy na ul. Konwiktorskiej 9 w Warszawie.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych:

Dla uczestników projektu “Doszkalanie Tyflospecjalistów”.

Rekrutacja pracowników

Dla uczestników rekrutacji do programu “Aktywny Absolwent”

Dla klientów,kontrahentów oraz oferentów programu “Aktywny Absolwent”.

Dla prenumeratorów papierowych wydań czasopism  wydawanych przez Polski Związek Niewidomych.

Dla prenumeratorów elektronicznych wydań czasopism  oraz biuletynu informacyjnego.

Dla pracowników Polskiego Związku Niewidomych.

Dla pracowników Polskiego Związku Niewidomych na umowach cywilnoprawnych.

Dla pracowników Polskiego Związku Niewidomych Instytut Tyflologiczny ZPCh.

Dla uczestników kolonii.

Dla uczestników turnusów.

Dla klientów.

Dla osób korzystających z porad udzielanych przez pracowników Instytutu.

Dla członków komisji rewizyjnej.

 

 

Regulaminy:

Regulamin darmowej prenumeraty czasopism wydawanych przez Polski Związek Niewidomych

Regulamin elektronicznej prenumeraty czasopism wydawanych przez Polski Związek Niewidomych oraz biuletyny informacyjnego.

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach tj. imprezach, konkursach, wykładach, konferencjach itd. organizowanych przez Polski Związek Niewidomych Instytut Tyflologiczny ZPCh