Nauka Brajla

Wszystkich zainteresowanych nauką pisma punktowego dla niewidomych – brajla, zapraszamy na zajęcia indywidualne, prowadzone w Instytucie Tyflologicznym Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie, ul. Konwiktorska 9.

Pismo brajla, chociaż służy niewidomym od prawie 200 lat, nadal ma szerokie, praktyczne zastosowanie. Osoba niewidoma może samodzielnie czytać książki i czasopisma drukowane brajlem, sporządzać własne notatki, zapisać numer telefonu, konta, kod, korzystać z dyskretnego, brajlowskiego zegarka, czy odczytywać nazwy leków umieszczane na opakowaniach.

Znajomość pisma Braille’a znacząco zwiększa samodzielność i niezależność osób niewidomych.

Zachęcamy do nauki.

Szczegóły organizacyjno-finansowe do ustalenia:
telefon – 22 635 52 84
e-mail: rehabilitacja@pzn.org.pl