Nauka Brajla

Wszystkich zainteresowanych nauką pisma punktowego dla niewidomych – brajla, zapraszamy na zajęcia indywidualne, prowadzone w Instytucie
Tyflologicznym Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie ul. Konwiktorska 9.

Pismo brajla, chociaż służy niewidomym od prawie dwustu lat, nadal ma szerokie, praktyczne zastosowanie. Osoba niewidoma może samodzielnie czytać książki i czasopisma drukowane brajlem; sporządzać własne notatki; zapisać numer telefonu, konta; kod; korzystać z dyskretnego, brajlowskiego zegarka, a co może najważniejsze odczytywać nazwy leków umieszczane na opakowaniach.

Znajomość pisma brajla znacząco zwiększa samodzielność i niezależność osób niewidomych.

Zachęcamy do nauki.

Szczegóły organizacyjno-finansowe do ustalenia:
telefon – 22 831 22 71 w. 293 (Sławomir Klimkowski)
e-mail: rehabilitacja@pzn.org.pl