Instytut tyflologiczny

W Instytucie Tyflologicznym Polskiego Związku Niewidomych dbamy o najwyższą jakość rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących. To właśnie z myślą o nich tworzymy bazę wiedzy oraz wydajemy czasopisma: „Pochodnia”, „Nasze dzieci”, „Promyczek” i „Światełko”. Realizujemy także różnorodne projekty włączające osoby z dysfunkcją wzroku w życie społeczne i zawodowe. Opiniujemy dostępność przestrzeni, usług i technologii. Nasze Centrum Rehabilitacji chętnie służy radą i pomocą osobom niewidomym, tracącym wzrok oraz ich bliskim. Opracowujemy i wdrażamy nowe programy rehabilitacji. Proponujemy różnorodne, dostosowane do potrzeb, szkolenia np. w zakresie obsługi komputera i oprogramowania dla osób z dysfunkcją wzroku. Na tym jednak nasza działalność się nie kończy. Równie ważnym zadaniem jest dla nas edukacja, dlatego prowadzimy Laboratorium Ciemności – warsztaty uwrażliwiające na potrzeby osób niewidomych – oraz Tyflogalerię – wyjątkowe miejsce spotkań z kulturą (dostępną).