Władze naczelne Związku XIX kadencji

Skład Zarządu Głównego:

Prezes Zarządu Głównego:

 • Andrzej Brzeziński (członek zwyczajny Okręgu Mazowieckiego, dyrektor Instytutu Tyflologicznego PZN)

Wiceprezesi Zarządu Głównego:

 • Jerzy Janas (Okręg Śląski),
 • Magdalena Orzeszko (Okręg Wielkopolski),
 • Małgorzata Przyboś (Okręg Podkarpacki),
 • Józef Małosek (Okręg Zachodniopomorski).

Członkowie Zarządu Głównego:

Okręg Dolnośląski

 • Barbara Lindenau-Bryja

Okręg Kujawsko-Pomorski

 • Ryszard Linke

Okręg Lubelski

 • Dorota Krać

Okręg Lubuski

 • Elżbieta Czerwonka

Okręg Łódzki

 • Paweł Staszewski

Okręg Małopolski

 • Mariusz Legin

Okręg Mazowiecki

 • Dorota Majdak

Okręg Opolski

 • Krystyna Pacholik

Okręg Podkarpacki

 • Ryszard Cebula

Okręg Podlaski

 • Rafał Gawkowski

Okręg Pomorski

 • Jacek Stargecki

Okręg Śląski

 • Sebastian Biały

Okręg Świętokrzyski

 • Wojciech Czajkowski

Okręg Warmińsko-Mazurski

 • Marta Łożyńska

Okręg Wielkopolski

 • Sabina Tomczak

Okręg Zachodniopomorski

 • Józef Małosek

Przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej:

 • Elżbieta Bania (Okręg Małopolski)

Członkowie:

Okręg Dolnośląski

 • Tadeusz Skrzypek

Okręg Kujawsko-Pomorski

 • Andrzej Sargalski

Okręg Lubelski

 • Paweł Nowakowski

Okręg Lubuski

 • Anna Iwaniuk

Okręg Łódzki

 • Bożena Bawolak

Okręg Małopolski

 • Maria Pindel

Okręg Mazowiecki

 • Ewa Samonek

Okręg Opolski

 • Mariusz Mazurkiewicz

Okręg Podkarpacki

 • Maria Okulska

Okręg Podlaski

 • Stanisław Chadukiewicz

Okręg Pomorski

 • Maria Wal-Piłasiewicz

Okręg Śląski

 • Antoni Szczuciński

Okręg Świętokrzyski

 • Teresa Kaczor

Okręg Warmińsko-Mazurski

 • Krystyna Krajewska

Okręg Wielkopolski

 • Janina Karpińska

Okręg Zachodniopomorski

 • Krystyna Nowak