Dowóz dziecka z niepełnosprawnością do placówek edukacyjnych

W związku z wieloma ostatnio kierowanymi do nas prośbami przygotowaliśmy informację o dowozie dziecka z niepełnosprawnością do placówki edukacyjnej. Dowóz jest ustawowym obowiązkiem gminy. Artykuł 17 ust. 3a Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. … Czytaj całość

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się oraz barier technicznych

Aktualizacja niniejszego materiału: 20.05.2015 r. O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Należy podkreślić, że nie ustalono katalogu sprzętu, … Czytaj całość

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

Aktualizacja niniejszego materiału: 20.05.2015 r. Uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie likwidacji barier architektonicznych są osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli: są właścicielami nieruchomości lub są użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę … Czytaj całość

NFZ zakazuje dyskryminacji osób niewidomych ubiegających się o skierowanie do placówek lecznictwa uzdrowiskowego

Aktualizacja niniejszego materiału 20.05.2015 r. NFZ w sprawie odmownych decyzji dotyczących kierowanie osób niewidomych do sanatoriów Do Polskiego Związku Niewidomych napłynęły liczne skargi pacjentów niewidomych, którzy otrzymują decyzje odmowne o skierowaniu do placówek lecznictwa uzdrowiskowego. Sposób kierowania i kwalifikowania pacjentów … Czytaj całość

Pomoc w zaopatrzeniu w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze udzielana osobom niepełnosprawnym przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Aktualizacja niniejszego materiału 11.05.2015 r. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kosztów zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawanych na zasadach określonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. O to dofinansowanie mogą ubiegać … Czytaj całość

Dofinansowanie pobytu na leczeniu uzdrowiskowym albo rehabilitacji uzdrowiskowej

Aktualizacja niniejszego materiału 20.05.2015 r. Lecznictwem uzdrowiskowym jest zorganizowana działalność polegająca na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej, z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, prowadzona w uzdrowisku przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego albo poza uzdrowiskiem w szpitalach i sanatoriach znajdujących się w … Czytaj całość

Zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz w środki pomocnicze z Narodowego Funduszu Zdrowia

Aktualizacja niniejszego materiału 11.01.2018 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie określa limity finansowania wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie ze środków publicznych, wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w tym limicie, a także kryteria przyznawania wyrobów medycznych … Czytaj całość

Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

Aktualizacja niniejszego materiału: 20.05.2015 r. Turnus rehabilitacyjny – zorganizowana forma aktywnej rehabilitacji połączona z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, … Czytaj całość

Protezy oka – gdzie i jak się o nie starać.

Aktualizacja niniejszego materiału 20.05.2015 r. W celu uzyskania refundacji kosztów zakupu protezy ocznej należy zarejestrować zlecenie od lekarza we właściwym dla miejsca zamieszkania oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia i uzyskać zgodę na refundację. Następnie z zarejestrowanym zleceniem należy się udać do … Czytaj całość