Zwolnienie z opłaty od posiadania psów

Aktualizacja niniejszego materiału 20.05.2015 r. Rada gminy może wprowadzić na swoim terenie opłatę od posiadania psów. Jest to opłata, którą pobiera się od osób fizycznych posiadających psy. Opłaty tej jednak nie pobiera się od osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności … Czytaj całość

Zwolnienie z opłaty miejscowej i uzdrowiskowej

Aktualizacja niniejszego materiału 20.05.2015 r. Opłata miejscowa – opłata, która jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych: 1) w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w … Czytaj całość

Odliczenie wydatków na cele rehabilitacyjne od dochodów za rok 2017

Aktualizacja niniejszego materiału: 02.01.2018 r. Niektórym podatnikom przysługuje prawo odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne od dochodu. Należą do nich: podatnik będący osobą niepełnosprawną; podatnik, na którego utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na … Czytaj całość

Bezpłatne wejściówki do metra dostępne na wszystkich stacjach

Na stacjach I linii metra zainstalowano urządzenia, w których zostały umieszczone wejściówki umożliwiające otwarcie bramek prowadzących do stref biletowych na stacjach metra. Wejściówki przypominają wyglądem bilety kartonikowe z paskiem magnetycznym i służą do otwierania bramek metra. Są przeznaczone dla osób, … Czytaj całość

Karta parkingowa

Karta parkingowa jest dokumentem, który wielu osobom niepełnosprawnym ułatwia funkcjonowanie w przestrzeni publicznej. Pozwala ona na zatrzymywanie się na specjalnie wyznaczonych miejscach. W ostatnim czasie pojawiło się wiele sygnałów, z których wynikało, że wiele osób korzysta z tego dokumentu bezprawnie. … Czytaj całość

Odliczenia od dochodu z tytułu poniesienia wydatków na opłacenie przewodników – część druga.

Początek roku to, już od wielu lat, czas przygotowywania rozliczeń podatkowych za rok miniony; tym razem za rok 2015. W związku z nadsyłanymi przez członków Polskiego Związku Niewidomych licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości korzystania przez osoby niewidome z tzw. ulgi na … Czytaj całość

Korzystanie z miejsc siedzących w pociągach przez osoby niepełnosprawne

Aktualizacja niniejszego materiału: 20.05.2015 r. W związku z pytaniami osób niewidomych i słabowidzących dotyczącymi korzystania z uprzywilejowanych miejsc siedzących w pociągach wyjaśniamy, że dwaj przewoźnicy kolejowi Przewozy Regionalne i Spółka PKP Intercity zapewniają taką możliwość. Poniżej zapisy z regulaminów tych … Czytaj całość

Odliczenia od dochodu z tytułu poniesienia wydatków na opłacenie przewodników

W związku z pismem z dnia 8 lutego 2012 r. L. dz. 7/CR-42-XV/2012, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iż kwestia korzystania w podatku dochodowym od osób fizycznych z odliczenia od dochodu z tytułu poniesienia wydatków na opłacenie przewodników osób niewidomych I … Czytaj całość

Zwolnienia z opłat za abonament radiowo-telewizyjny

Aktualizacja niniejszego materiału 20.05.2015 r. Prawo do zwolnienia z opłacania abonamentu za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych przysługuje m.in.: 1) osobom, co do których orzeczono o: a) zaliczeniu do I grupy inwalidów lub b) “całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy … Czytaj całość

Ulgi w zakupie biletów przy przejazdach poza granicami kraju

Aktualizacja niniejszego materiału: 20.05.2015 r. Zgodnie z postanowieniami międzynarodowych szczególnych warunków przewozu stosowanych do przejazdów na podstawie biletów nie zawierających obowiązkowej rezerwacji miejsca (SCIC-NRT) przewodnikowi towarzyszącemu osobie niewidomej przysługuje prawo do bezpłatnego przejazdu, podczas gdy niewidomy pasażer uiszcza pełną odpłatność … Czytaj całość