Treść artykułu

Przesyłki pocztowe wysyłane za granicę

Druki dla ociemniałych (cekogramy) są zwolnione z wszelkich opłat pocztowych, z wyjątkiem dopłat lotniczych. Limit masy dla tych przesyłek wynosi 7000 g.

Cekogramy to druki dla ociemniałych nadawane w stanie otwartym oraz płytki ze znakami cekograficznymi odczytywanymi przez ociemniałych. Dotyczy to również nagrań dźwiękowych i specjalnego papieru przeznaczonych wyłącznie dla ociemniałych pod warunkiem, że są one wysyłane przez urzędowo uznany instytut dla ociemniałych lub do niego adresowane.

Poczta Polska ma prawo przyjmować jako cekogramy nagra­nia dźwiękowe oraz inne przesyłki uznane za przesyłkę dla ociem­niałych wg naszych przepisów wysyłane przez ociemniałego lub adresowane do niego.

Druki dla ociemniałych winny być opakowane w taki sposób, aby ich zawartość była dostatecznie chroniona, a ich szybkie i łatwe sprawdzanie nie było utrudnione.

Na takiej przesyłce powinna być umieszczona na stronie z adresem odbiorcy nalepka (jak przy przesyłkach krajowych), dostępna w urzędzie pocztowym.

Podstawa prawna:
Porozumienie dotyczące pocztowych usług płatniczych sporządzone w Bukareszcie dnia 5 października 2004 r. (Dz.U. z 2007 r. nr 206, poz. 1494).
Regulamin Poczty Listowej, Światowy Związek Pocztowy sporządzony w Bernie dnia 28 stycznia 2005 r. (Dz.U. z 2007 r. nr 108, poz. 744).