Biuletyn informacyjny

Zapisz się, jeśli chcesz otrzymywać bezpłatny Biuletyn Informacyjny.

Informuje on o aktualnościach z życia PZN oraz wydarzeniach i projektach skierowanych do osób z dysfunkcją wzroku.

Wysyłany jest do czytelników dwa razy w miesiącu.