Aktywność społeczna

Polski Związek Niewidomych odgrywa ważną rolę jako rzecznik osób niewidomych i słabowidzących. Osoby z kierownictwa organizacji biorą aktywny udział w pracach komisji, zespołów, grup eksperckich takich jak:

 • Sejmowa i Senacka Komisja Polityki Społecznej, Rodziny,
 • Sejmowa Komisja Polityki Senioralnej, Sejmowa i Senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu,
 • Parlamentarny Zespół ds. Osób z Niepełnosprawnością Narządu Wzroku,
 • Krajowa Rada Konsultacyjna ds. Osób Niepełnosprawnych przy Pełnomocniku Rządu,
 • Rada Ekspertów i Forum funkcjonująca przy prezesie Urzędu Transportu Kolejowego,
 • Komitet Dostępność Plus w ochronie zdrowia,
 • Zespół Konsultacyjny Dialog dla Zdrowia działający przy Ministerstwie Zdrowia,
 • Rada Społeczna do Spraw Osób Niepełnosprawnych m.st Warszawy,
 • Narodowa Rada Rozwoju działająca przy Prezydencie RP,
 • Narodowy Komitet Obchodów 100-lecia Niepodległości Polski przy Prezydencie RP,
 • Europejska Unia Niewidomych (EBU), Komisja ds. Współpracy z Unią Europejską,
 • Światowa Unii Niewidomych (WBU),
 • Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością.

Na terenie całego kraju w różnych jednostkach opiniodawczo-doradczych reprezentujących osoby z niepełnosprawnością − społeczne rady, zespoły konsultacyjne, grupy dialogu społecznego – działają przedstawiciele Polskiego Związku Niewidomych.