Treść artykułu

Plan tyflograficzny

Okręg Opolski PZN pomoże we wdrażaniu dostępności w Urzędzie Miasta

Okręg Opolski PZN będzie prowadził szkolenia pracowników Urzędu Miasta w Opolu z zakresu zapewnienia dostępności osobom z dysfunkcją narządu wzroku.

Okręg Opolski PZN podpisał 11 czerwca br. z Urzędem Miasta Opole porozumienie o współpracy przy wdrażaniu w tym podmiocie oraz nadzorowanych miejskich jednostkach, zapisów ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W ramach zawartego porozumienia kierownictwo Okręgu zadeklarowało udział w przeprowadzanych przez urząd szkoleniach z zakresu zapewnienia dostępności osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku. Okręg będzie także głosem doradczym w organach, które poruszają tematy związane z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zespół Konsultacyjny ds. Dostępności w Okręgu Opolskim PZN został powołany w październiku 2020 r. Jego zadanie to ocena i opiniowanie różnych rozwiązań odpowiadających potrzebom osób niewidomych i słabowidzących. Właśnie to gremium będzie współpracować z Urzędem Miasta.

Źródło: Facebook Okręgu Opolskiego