Treść artykułu

Publikacje tyflologiczne

Polski Związek Niewidomych wydaje: Zeszyty Tyflologiczne, Materiały Tyflologiczne, Przegląd Tyflologiczny, które nie maja charakteru ciągłego jak wyżej wymienione czasopisma i ukazują się raz w roku.

Zeszyty Tyflologiczne zawierają prace jednego autora na temat funkcjonowania niewidomych i słabowidzących. Ukazują się od 1979 r.

Materiały Tyflologiczne zawierają zbiór prac różnych autorów lub tłumaczenia prac zagranicznych dotyczących najnowszych osiągnięć z dziedziny rehabilitacji osób z deficytami wzroku. Ukazuje się od 1980 r.

Przegląd Tyflologiczny prezentuje dorobek naukowy i popularnonaukowy polskich specjalistów dotyczącego problematyki tyflologicznej, stwarza platformę wymiany doświadczeń i konfrontacji poglądów dla naukowców i praktyków, interesujących się problematyką ludzi niewidomych i słabowidzących. Ukazuje się od 1974 r.

“Przegląd Tyflologiczny”

Do kupienia:

 1. nr 1-2 (20-21) 1990 (o zatrudnieniu inwalidów wzroku) Cena 3.24 zł
 2. nr 1-2 (34-35) 1998 (problematyka dzieci głuchoniewidomych). Cena 7.56 zł
 3. nr 1-2 (36-37) 2002 (materiały z konferencji “Współczesne technologie zapisu i rozpowszechniania informacji dla osób niewidomych i słabowidzących jako podstawowy czynnik w procesie rehabilitacji zawodowej i społecznej). Cena 10.80 zł
 4. nr 1-2 (38-39) 2008 (niewidomi w kulturze – od terapii do sztuki wybrane zagadnienia). Cena 14.04 zł
 5. nr 1-2 (40-41) 2010 (Tyflokartografia). Cena 10 zł.
 6. nr 1-2 (41-42) 2019 (rozwijanie i rehabilitacja wzroku osób słabowidzących) Cena 15 zł.

Do wypożyczenia:

 1. nr 1-2 (22-23) 1991 (poświęcony problematyce uczniów niewidomych i słabowidzących)
 2. nr 1-2 (24-25) 1992 (głównie o posługiwaniu się resztkami wzroku i o roli rehabilitacji wzroku, o różnego rodzaju pomocach optycznych i roli światła w rehabilitacji wzroku)
 3. nr 1-2 (26-27) 1993 (o funkcjonowaniu w środowisku społecznym osób niewidomych i słabowidzących w różnym wieku)
 4. nr 1-2 (28-29) 1994 (gł. szeroko pojęta problematyka dotycząca dzieci i młodzieży z uszkodzonym narządem wzroku oraz artykuły dot. judo, wpływu wybranych jednostek chorobowych na narząd wzroku).
 5. nr 1-2 (30-31) 1995 (współczesne tendencje w rehabilitacji niewidomych).
 6. nr 1-2 (32-33) 1997 (bardzo szeroka problematyka dotycząca słabowidzących i niewidomych dzieci oraz dorosłych).

“Materiały Tyflologiczne”

Do kupienia:

 1. nr 10, 1997: “Wczesna rewalidacja dziecka niewidomego z dodatkowymi ograniczeniami”, wybór tekstów obcojęzycznych opracowanych merytorycznie przez Monikę Orkan-Łęcką. Cena 12.96 zł
 2. nr 12, 1999: “Wczesny rozwój poznawczy dzieci niewidomych ze złożoną niesprawnością”, wybór tekstów obcojęzycznych opracowanych merytorycznie przez Monikę Orkan-Łęcką. Cena 10.80 zł
 3. nr 13, 2001: “Kształcenie integracyjne? Dylematy rodziców dzieci niewidomych i słabowidzących”, artykuły dotyczące kształcenia integracyjnego wybrane z miesięcznika “Nasze Dzieci” i opatrzone wstępem przez Ryszardę Dziubińską. Cena 10.80 zł
 4. nr 14, 2003: “Mama, tata, dziecko czyli o tym jak uczyć małe niewidome dziecko w warunkach domowych” w opracowaniu Moniki Orkan-Łęckiej. Cena 14.04 zł
 5. nr 15, 2006: “Radzimy jak, czyli praktyczne wskazówki dla niewidomych, słabowidzących i ich opiekunów”. Cena 9.72 zł
 6. nr 16, 2007: “Historia na żywo” Józef Szczurek. Cena 16.20 zł
 7. nr 17, 2008: “Oni torowali drogi – biografie ludzi zasłużonych” część I opracował Józef Szczurek. Cena 10.80 zł
 8. nr 18, 2017: “Być Mama, być Tatą, poradnik dla niewidomych rodziców” praca zbiorowa. Cena 15.00 zł
 9. nr 19, 2021: “Chcę być mamą. Poradnik dla kobiet ze schorzeniami i wadami wzroku” praca zbiorowa. Cena – bezpłatnie

Do wypożyczenia:

 1. nr 1, 1980: “Rozwój i wychowanie niewidomego dziecka w wieku żłobkowym i przedszkolnym” Część I – wybór tekstów obcojęzycznych pod redakcją Moniki Orkan-Łęckiej.
 2. nr 2, 1980: “Rozwój i wychowanie niewidomego dziecka w wieku żłobkowym i przedszkolnym” Część II – wybór tekstów obcojęzycznych pod redakcją Moniki Orkan-Łęckiej.
 3. nr 3, 1982: “Problemy osób słabowidzących” – wybór tekstów obcojęzycznych pod redakcją Krzysztofa J. Warszawskiego.
 4. nr 4, 1986: “Orientacja przestrzenna i poruszanie się słabowidzących oraz osób niewidomych z dodatkowo ograniczoną sprawnością” – wybór tekstów obcojęzycznych tłumaczonych przez Antoninę Adamowicz-Hummel.
 5. nr 5, 1985: “Rozwój i wychowanie niewidomego dziecka w wieku żłobkowym i przedszkolnym” Część I – wybór tekstów obcojęzycznych pod redakcją Moniki Orkan-Łęckiej. – powtórzenie Materiałów Tyflologicznych nr 1.
 6. nr 6, 1985: “Rozwój i wychowanie niewidomego dziecka w wieku żłobkowym i przedszkolnym” Część II – wybór tekstów obcojęzycznych pod redakcją Moniki Orkan-Łęckiej. – powtórzenie Materiałów Tyflologicznych nr 2.
 7. nr 7, 1991: “Założenia i metody rehabilitacji wzroku u słabowidzących”, wybór tekstów obcojęzycznych opracowanych merytorycznie przez Antoninę Adamowicz-Hummel.
 8. nr 8, 1995: “Rehabilitacja podstawowa i orientacja przestrzenna niewidomych i słabowidzących”, wybór tekstów obcojęzycznych opracowanych merytorycznie przez Antoninę Adamowicz-Hummel.
 9. nr 9, 1997: “Zespół Ushera”, wybór tekstów obcojęzycznych dotyczących dziedzicznego schorzenia powodującego jednoczesne uszkodzenie słuchu i wzroku.
 10. nr 11, 2001: “Dostosowywanie środowiska fizycznego do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących”, wybór tekstów obcojęzycznych.

“Zeszyty Tyflologiczne”

Do kupienia:

 1. nr 3, 1984: Krzysztof Klimasiński, “Czytanie dotykiem. Specyficzne zagadnienia odbioru tekstów brajlowskich przez niewidomych”. Cena 5,40 zł.
 2. nr 4, 1987: O. Backman, K. Inde, “Usprawnianie wzroku u słabowidzących”. Cena 5,40 zł.
 3. nr 7, 1988: Jan Remplewicz, “Lekka atletyka dla niewidomych”. Cena 5.40 zł
 4. nr 11, 1994: Stanisław Kotowski “Pomyślmy i porozmawiajmy o naszych sprawach”. Cena 5.40 zł.
 5. nr 14, 1996: Tadeusz Majewski “Poglądy i działalność Krajowej Federacji Niewidomych w Stanach Zjednoczonych”. Cena 10.80 zł.
 6. nr 15, 1997: Tadeusz Majewski “Poradnik dla niewidomych i słabowidzących poszukujących pracy”. Cena 12.96 zł.
 7. nr 16, 1999: Paweł Cylulko “Muzykoterapia niewidomych i słabowidzących dzieci”. Cena 16.20 zł
 8. nr 17, 1999: Tadeusz Majewski “Niewidomi i słabowidzący seniorzy”. Cena 12.96 zł
 9. nr 18, 2000: Praca zbiorowa “Komu potrzebny jest Związek”. Cena 12.96 zł
 10. nr 19, 2001: Praca zbiorowa “Sylwetki niewidomych i słabowidzących pracowników”. Cena 12.96 zł
 11. nr 20, 2002: Maureen A. Duffy “Ocena i modyfikacje otoczenia dla osób słabowidzących”. Cena 16.20 zł
 12. nr 23, 2008: “Oni torowali drogi – biografie ludzi zasłużonych” część II opracował Józef Szczurek. Cena 10.80 zł
 13. nr 24, 2019: Anna M. Florek “Zabawy bez zabawek”. Cena 15 zł
 14. nr 24, 2021: Audrey J. Smith, Lizabeth M. O’Donnell “Poza zasięgiem ręki. Rozwijanie widzenia do dali (BAR)”. Cena 51,24 zł

Do wypożyczenia:

  1. nr 1, 1979: “Krok za krokiem. Podręcznik czynności życia codziennego dla niewidomych” – tłumaczenie książki Amerykańskiej Fundacji dla Niewidomych przez Monikę Orkan-Łęcką.
  2. nr 2, 1983: E. Hill, P. Ponder “Orientacja i techniki poruszania się. Przewodnik dla praktyków”.
  3. nr 5, 1987: Józef Serafin “Gry i zabawy ruchowe dla dzieci niewidomych i słabowidzących”.
  4. nr 6, 1987: Sławomir Podleśny “Zespołowe gry niewidomych z piłkami dźwiękowymi”.
  5. nr 8, 1991: Tadeusz Józefowicz, Zygmunt Saloni, “System polskich ortograficznych skrótów brajlowskich. Omówienie systemu i jego historia”.
  6. nr 9, 1993: Joanna Konarska “Rodzina a rozwój emocjonalny dziecka z inwalidztwem wzroku”.
  7. nr 10, 1993: Janina Bartkowska, “Widzenie w oku niemiarowym i słabowidzącym”.

 1. 2002 Tadeusz Majewski “Tyflopsychologia rozwojowa”.

Programy rehabilitacyjne wykonywane na zamówienie

 • “Program Sally Mangold – rozwojowy program percepcji dotykowej i rozpoznawania liter brajlowskich”.
 • “Program oregoński – program rehabilitacji niewidomych i słabowidzących dzieci w wieku od 0 do 6 lat”.
 • “Program rehabilitacji w zakresie orientacji i poruszania się niewidomych i słabowidzących dzieci z dodatkowo ograniczoną sprawnością” R. K. Harley’a, T. Wodd’a, J. Merbler
 • Program BAR – rozwijanie widzenia do dali
 • Program “Zrób to sam. Rozwijanie samodzielności osób z niepełnosprawnością układu wzrokowego”
 • Model INSITE – model wczesnej interwencji przeprowadzanej w domu

Szczegóły programów:

Inne publikacje nieperiodyczne

Do kupienia:

 1. Michał Gawałkiewicz, “Błogosławieństwo ciemności” (o wielkim śpiewaku Ryszardzie Gruszczyńskim); 1992. Cena 5.40 zł
 2. Michał Kaziow, “A jednak w pamięci” (o Janie Silhanie); 1994. Cena 5.40 zł
 3. Ewa Grodecka, “Historia niewidomych polskich w zarysie” ;1996. Cena 12.96 zł
 4. Praca zbiorowa “Zespół Marfana” Charakterystyka schorzenia i studia przypadków osób nim dotkniętych. 2000; Cena 12.96 zł
 5. Tadeusz Majewski – “Rola lekarza okulisty w rehabilitacji psychicznej nowo ociemniałych”; 1981 – Cena 5.40 zł
 6. Michał Żółtowski, “Henryk Ruszczyc i jego praca dla niewidomych”; 1981 – Cena 7.56 zł
 7. Małgorzata Czerwińska, Teresa Dederko “Niewidomi w świecie książek i bibliotek”, 2009 – Cena 16.20 zł
 8. Materiały pokonferencyjne “Biblioteki wobec potrzeb starzejącego się społeczeństwa” , 2006 – Cena 21.60 zł
 9. Korespondencja F. Chopina na płycie CD – bezpłatnie
 10. Broszura o muzykach – bezpłatnie
 11. Biografia Edwina Kowalika wraz z płytą CD – bezpłatnie

Do wypożyczenia:

 1. Wojciech Owczarczyk, “Jak sobie radzić? Wskazówki dla słabowidzących”; 1994.

O problematyce głuchoniewidomych

Do kupienia:

 1. “Jak pomóc głuchoniewidomemu?”; 1992. Cena 5,40 zł

Do wypożyczenia:

 1. “Symbole komunikacji obrazkowej PCS”; 1995 (poradnik jak porozumiewać się niewerbalnie z dzieckiem uszkodzonym wraz z zestawem obrazków-symboli).
 2. “Skala Callier Azusa”; 1995 (skala do oceny umiejętności komunikowania się osób głuchoniewidomych oraz osób z głęboką, złożoną niesprawnością) – nakład został wyczerpany.

Książki ww. można zamawiać w Centrum Rehabilitacji Instytutu Tyflologicznego PZN przesyłając zamówienie na adres:

ul. Konwiktorska 9
00-216 Warszawa

lub pod mail: rehabilitacja@pzn.org.pl

Należność za zamówione pozycje prosimy wpłacać na konto:

Bank Pekao S.A. 87 1240 2887 1111 0010 7367 7715

Książki, które są już tylko do wypożyczenia, można wypożyczać w:
Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Dziale Zbiorów dla Niewidomych
ul. Konwiktorska 7, 00-216 Warszawa
tel. 22 831 22 71 wew. 280, e-mail: tyflo@dzdn.pl. Więcej informacji na stronie tej instytucji: www.dzdn.pl