Szkolenia na zamówienie

Oferujemy autorskie szkolenia na zamówienie dotyczące problematyki osób niewidomych i słabowidzących. W czasie szkolenia można uzyskać wiedzę: w jaki sposób pomagać osobom z niepełnosprawnością wzroku; jak zorganizować przestrzeń, aby była przyjazna dla osób niewidomych; jak zorganizować stanowisko pracy. Można także doświadczyć co to znaczy być osobą niewidomą lub słabowidzącą za pomocą specjalnych okularów symulujących wady i schorzenia wzroku.

Szkolenia organizujemy dla różnych grup odbiorców:

  • Pracowników administracji publicznej:
    • rządowej,
    • samorządowej (np. urzędy powiatowe; urzędy gmin; ośrodki pomocy społecznej; domy pomocy społecznej; powiatowe centra pomocy rodzinie),
  • Pracowników służb medycznych (lekarze, pielęgniarki),
  • Pracowników placówek kultury,
  • Pracowników sieci handlowych, restauracji,
  • Pracodawców i służb zatrudnienia.

Cena do uzgodnienia.
Kontakt: rehabilitacja@pzn.org.pl, tel. 22 635 52 84, 22 887 95 09