1,5%

1,5 % to drobna część podatku dochodowego od osób fizycznych (sposób finansowego wsparcia), którą podatnik może przekazać wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

1,5 % – tak niewiele, a jednocześnie tak dużo. Dzięki 1,5% można zmienić życie niejednej osoby, dlatego przekazując ten ułamek podatku na Polski Związek Niewidomych, pośrednio dajecie Państwo wsparcie wszystkim, którzy korzystają z naszej pomocy. Służymy wsparciem osobom niewidomym, tracącym wzrok oraz ich bliskim. Pomagamy w adaptacji do nowych warunków życia. Uwrażliwiamy na potrzeby niewidomych i słabowidzących, prowadząc warsztaty edukacyjne dla osób widzących. Realizujemy różnorodne projekty włączające osoby z dysfunkcją wzroku w życie społeczne i zawodowe.

Przekazując 1,5% z własnego rozliczenia rocznego PIT, podatnik nic nie traci. Przekazuje jedynie kwotę, którą i tak musiałby oddać na rzecz Skarbu Państwa.

1,5 % można przekazać na Polski Związek Niewidomych, wpisując w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego za rok 2022 nr KRS 0000042049 oraz wyliczoną kwotę. Te same dane można również umieścić w odpowiednich polach zeznania podatkowego przygotowanego dla każdego płatnika przez Krajową Administrację Skarbową.

Dziękujemy!