O nas

Nie widzisz, tracisz wzrok – u nas uzyskasz pomoc

Polski Związek Niewidomych to jedyna w Polsce samorządowa organizacja członkowska powołana, zarządzana oraz działająca na rzecz osób niewidomych i słabowidzących. Dzięki sieciowej strukturze jesteśmy obecni w każdym powiecie w Polsce. Działamy aktywnie także za granicą jako członek Światowej i Europejskiej Unii Niewidomych.

Od 70 lat skutecznie zapobiegamy wykluczeniu społecznemu oraz zawodowemu niewidomych i słabowidzących. Niesiemy wszechstronną pomoc osobom dotkniętym chorobami narządu wzroku oraz ich rodzinom.

Jesteśmy rzecznikiem środowiska oraz wyznaczamy standardy funkcjonowania osób niewidomych i słabowidzących.

Prowadzimy działalność doradczą, rehabilitacyjną, informacyjną, szkoleniową, kulturalną i promocyjną.

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Pieniądze na działalność pozyskujemy od darczyńców, sponsorów oraz z grantów. Wesprzyj naszą działalność. Pracujemy zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.