Wydawanie czasopism 2023

Okładka czasopisma. Na niej zdjęcie nowo wybranych władz PZN.

Pochodnia

Okładka czasopisma, a na niej ilustracja: roześmiany chłopiec siedzi na księżycu. Księżyc jest w kształcie rogalika, uśmiecha się do chłopca. Wokół wirują radośnie gwiazdki. Poniżej hasło: Uwierz w siłę marzeń!

Promyczek

Okładka czasopisma: na nim zdjęcie roześmianej rudej dziewczyny. Poniżej hasła: Odkryj moc podróżowania. AI może ułatwić nam życie! Czy akceptujesz swój wygląd?

Pod lupą

Nasze Dzieci

Biuletyn informacyjny PZN

Biuletyn

Wszystkie czasopisma – prenumerata bezpłatna.

Kontakt w sprawie prenumeraty:

  Projekt 1/2020 pn. "Pokonamy bariery"

  Od 1.04.2021 r. do 31.03.2024 r. realizujemy projekt wydawniczy pt.: „Pokonamy bariery. Czasopisma PZN dla osób niewidomych i słabowidzących” współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  Obecnie realizujemy drugi etap projektu, trwający od 1.04.2023 do 31.03.2024 r. W tym czasie będą wydawane następujące czasopisma:

  • „Pochodnia” – dwumiesięcznik w druku powiększonym, brajlu i w wersji elektronicznej.
  • „Promyczek” (dla dzieci młodszych) – dwumiesięcznik w druku powiększonym, brajlu i w wersji elektronicznej.
  • „Pod lupą” (dla młodzieży) – dwumiesięcznik w druku powiększonym, brajlu i w wersji elektronicznej.
  • „Nasze Dzieci” – dla rodziców i opiekunów dzieci z dysfunkcją narządu wzroku – półrocznik w druku powiększonym i w wersji elektronicznej,
  • „Biuletyn Informacyjny PZN” – dwutygodnik w wersji elektronicznej.

  Łączna kwota zadania: 2 082 985,47 zł

  Kwota dofinansowania ze środków PFRON: 1 673 605,47 zł

  Informacje

  Wydawanie czasopism i biuletynu jest współfinansowane ze środków PFRON
  PFRON Logo