Wydawanie czasopism 2021

Mężczyzna w czapeczce z daszkiem zasłania twarz liściem paproci.

Pochodnia

okładka Promyczka nr 1/2022, na niej dinozaury, pod spodem napis "Wielkie jaszczury ostrzą pazury"

Promyczek

okładka Pod lupą nr 1/2022; na niej dziewczyna która stoi tyłem wśród gór, układa palce dłoni w serduszko

Pod lupą

Nasze Dzieci

Biuletyn informacyjny PZN

Biuletyn

Wszystkie czasopisma – prenumerata bezpłatna.

Kontakt w sprawie prenumeraty:

Projekt 1/2020 pn. "Pokonamy bariery"

Od 1.04.2021 r. do 31.03.2024 r. realizujemy projekt wydawniczy pt.: "Pokonamy bariery. Czasopisma PZN dla osób niewidomych i słabowidzących" współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Obecnie realizujemy pierwszy etap projektu, trwający od 1.01.2021 do 31.03.2022 r. W tym czasie będą wydawane następujące czasopisma:

  • "Pochodnia" – dwumiesięcznik w druku powiększonym, brajlu i w wersji elektronicznej,
  • "Promyczek" (dla dzieci młodszych) – dwumiesięcznik w druku powiększonym, brajlu i w wersji elektronicznej,
  • "Pod lupą" (dla młodzieży) – dwumiesięcznik w druku powiększonym, brajlu i w wersji elektronicznej,
  • "Nasze Dzieci" – dla rodziców i opiekunów dzieci z dysfunkcją narządu wzroku – półrocznik w druku powiększonym i w wersji elektronicznej,
  • "Biuletyn Informacyjny PZN" – dwutygodnik w wersji elektronicznej.

Informacje

Trzy okładki czasopisma Pochodnia

„POCHODNIA” NA CD

Informujemy, że trwają zapisy na prenumeratę „Pochodni” wydawanej na płytach CD. Osoby, które chcą od stycznia otrzymywać czasopismo w takiej […]

Uczestnicy z różnych krajów biorący udział w projekcie

Z wizytą u Drakuli

Późnym latem 2021 r. ósemka młodych osób wybrała się w długą podróż w nieznane, zamglone, prawdopodobnie zamieszkane przez groźne wilki […]

Wydawanie czasopism i biuletynu jest współfinansowane ze środków PFRON
PFRON Logo