Wydawanie czasopism 2023

Okładka Pochodni: grupa ludzi trzyma flagi narodowe różnych państw w rękach

Pochodnia

Okładka czasopisma. Na niej nocny krajobraz: bajkowe domki przysypane śniegiem i pełna ozdób choinka. A na tle nocnego nieba cień sań Świętego Mikołaja i reniferów. Chwile pełne magii!

Promyczek

Pod lupą

Nasze Dzieci

Biuletyn informacyjny PZN

Biuletyn

Wszystkie czasopisma – prenumerata bezpłatna.

Kontakt w sprawie prenumeraty:

Projekt 1/2020 pn. "Pokonamy bariery"

Od 1.04.2021 r. do 31.03.2024 r. realizujemy projekt wydawniczy pt.: „Pokonamy bariery. Czasopisma PZN dla osób niewidomych i słabowidzących” współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Obecnie realizujemy drugi etap projektu, trwający od 1.04.2023 do 31.03.2024 r. W tym czasie będą wydawane następujące czasopisma:

  • "Pochodnia" – dwumiesięcznik w druku powiększonym, brajlu i w wersji elektronicznej.
  • "Promyczek" (dla dzieci młodszych) – dwumiesięcznik w druku powiększonym, brajlu i w wersji elektronicznej.
  • "Pod lupą" (dla młodzieży) – dwumiesięcznik w druku powiększonym, brajlu i w wersji elektronicznej.
  • "Nasze Dzieci" – dla rodziców i opiekunów dzieci z dysfunkcją narządu wzroku – półrocznik w druku powiększonym i w wersji elektronicznej,
  • "Biuletyn Informacyjny PZN" – dwutygodnik w wersji elektronicznej.

Łączna kwota zadania: 755935,18 zł

Kwota dofinansowania ze środków PFRON: 604735,18 zł

Informacje

Wydawanie czasopism i biuletynu jest współfinansowane ze środków PFRON
PFRON Logo