Wydawanie czasopism 2023

Okładka czasopisma. Na głównym zdjęciu dłoń trzymająca lupę powiększająca sekwencję DNA.

Pochodnia

Okładka czwartego numeru "promyczka". Na niej sympatyczny wieloryb unosi na sowim grzbiecie statek. Wokół niego zdziwione ryby i inne morskie stworzenia.

Promyczek

Okładka czasopisma. Na niej młoda dziewczyna leży na piknikowym kocu. Wyciąga dłoń w geście wolności.

Pod lupą

Nasze Dzieci

Biuletyn informacyjny PZN

Biuletyn

Wszystkie czasopisma – prenumerata bezpłatna.

Kontakt w sprawie prenumeraty:

Projekt 1/2020 pn. "Pokonamy bariery"

Od 1.04.2021 r. do 31.03.2024 r. realizujemy projekt wydawniczy pt.: „Pokonamy bariery. Czasopisma PZN dla osób niewidomych i słabowidzących” współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Obecnie realizujemy drugi etap projektu, trwający od 1.04.2023 do 31.03.2024 r. W tym czasie będą wydawane następujące czasopisma:

  • "Pochodnia" – dwumiesięcznik w druku powiększonym, brajlu i w wersji elektronicznej.
  • "Promyczek" (dla dzieci młodszych) – dwumiesięcznik w druku powiększonym, brajlu i w wersji elektronicznej.
  • "Pod lupą" (dla młodzieży) – dwumiesięcznik w druku powiększonym, brajlu i w wersji elektronicznej.
  • "Nasze Dzieci" – dla rodziców i opiekunów dzieci z dysfunkcją narządu wzroku – półrocznik w druku powiększonym i w wersji elektronicznej,
  • "Biuletyn Informacyjny PZN" – dwutygodnik w wersji elektronicznej.

Łączna kwota zadania: 755935,18 zł

Kwota dofinansowania ze środków PFRON: 604735,18 zł

Informacje

Wydawanie czasopism i biuletynu jest współfinansowane ze środków PFRON
PFRON Logo