Wydawanie czasopism 2021

Okładka Pochodni. Na niej chłopiec wyglądający przez okno. Na jego policzku namalowana jest ukraińska flaga.

Pochodnia

okładka "Promyczka" nr 3/2022: chłopiec i dziewczynka siedzą w kinie i patrzą na ekran, widzimy ich od tyłu, pod spodem napis "Filmowe granie na dużym ekranie"

Promyczek

okładka "Pod lupą" nr 3/2022: dziewczynka stoi bokiem i wącha duży bukiet słoneczników, który trzyma w rękach

Pod lupą

Nasze Dzieci

Biuletyn informacyjny PZN

Biuletyn

Wszystkie czasopisma – prenumerata bezpłatna.

Kontakt w sprawie prenumeraty:

Projekt 1/2020 pn. "Pokonamy bariery"

Od 1.04.2021 r. do 31.03.2024 r. realizujemy projekt wydawniczy pt.: „Pokonamy bariery. Czasopisma PZN dla osób niewidomych i słabowidzących” współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Obecnie realizujemy drugi etap projektu, trwający od 1.04.2022 do 31.03.2023 r. W tym czasie będą wydawane następujące czasopisma:

  • "Pochodnia" – dwumiesięcznik w druku powiększonym, brajlu i w wersji elektronicznej.
  • "Promyczek" (dla dzieci młodszych) – dwumiesięcznik w druku powiększonym, brajlu i w wersji elektronicznej.
  • "Pod lupą" (dla młodzieży) – dwumiesięcznik w druku powiększonym, brajlu i w wersji elektronicznej.
  • "Nasze Dzieci" – dla rodziców i opiekunów dzieci z dysfunkcją narządu wzroku – półrocznik w druku powiększonym i w wersji elektronicznej,
  • "Biuletyn Informacyjny PZN" – dwutygodnik w wersji elektronicznej.

Informacje

Trzy okładki czasopisma Pochodnia

„POCHODNIA” NA CD

Informujemy, że trwają zapisy na prenumeratę „Pochodni” wydawanej na płytach CD. Osoby, które chcą od stycznia otrzymywać czasopismo w takiej […]

Wydawanie czasopism i biuletynu jest współfinansowane ze środków PFRON
PFRON Logo