Wydawanie czasopism 2021

Kobieta niewidoma z przewodniczką patrzą na płynącą Wisłę. Przewodniczka pokazuje nieokreślony obiekt dłonią

Pochodnia

okładka "Promyczka" nr 4/2021: na niej kosmos i statek kosmiczny z ufoludkiem w środku

Promyczek

okładka "Pod lupą" nr 4/2021: na niej tłum widzów na koncercie i zbliżenie na dziewczynę, która siedzi drugiej osobie na ramionach i wyciąga ręce do góry, uśmiecha się

Pod lupą

Nasze Dzieci

Biuletyn informacyjny PZN

Biuletyn

Wszystkie czasopisma – prenumerata bezpłatna.

Kontakt w sprawie prenumeraty:

Projekt 1/2020 pn. "Pokonamy bariery"

Od 1.04.2021 r. do 31.03.2024 r. realizujemy projekt wydawniczy pt.: "Pokonamy bariery. Czasopisma PZN dla osób niewidomych i słabowidzących" współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Obecnie realizujemy pierwszy etap projektu, trwający od 1.01.2021 do 31.03.2022 r. W tym czasie będą wydawane następujące czasopisma:

  • "Pochodnia" – dwumiesięcznik w druku powiększonym, brajlu i w wersji elektronicznej,
  • "Promyczek" (dla dzieci młodszych) – dwumiesięcznik w druku powiększonym, brajlu i w wersji elektronicznej,
  • "Pod lupą" (dla młodzieży) – dwumiesięcznik w druku powiększonym, brajlu i w wersji elektronicznej,
  • "Nasze Dzieci" – dla rodziców i opiekunów dzieci z dysfunkcją narządu wzroku – półrocznik w druku powiększonym i w wersji elektronicznej,
  • "Biuletyn Informacyjny PZN" – dwutygodnik w wersji elektronicznej.

Informacje

Nie znaleziono treści do wyświetlenia.

Wydawanie czasopism i biuletynu jest współfinansowane ze środków PFRON
PFRON Logo