Rada Naukowa Instytutu Tyflologicznego PZN

Profesor dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek

liberek

Okulistka, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Okulistyki, Ordynator Oddziału Klinicznego Okulistyki, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. dr W. Orłowskiego w Warszawie; prezes elekt Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

Profesor dr hab. n. med. Mirosław J. Wysocki

wysocki

Lekarz chorób wewnętrznych, epidemiolog i zdrowia publicznego. Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w Warszawie oraz Konsultant Krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego. Członek Prezydium Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego.

Profesor dr hab. n. politycznych Ewa Leś

rada_default

Politolog, specjalista w zakresie polityki społecznej, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut Studiów Politycznych PAN – polityka wobec trzeciego sektora, polityka rodzinna oraz polityka pomocy i integracji społecznej.

Profesor dr hab. n. med. Wanda Romaniuk

roamniuk

Okulistka, Krajowy Konsultant ds. Okulistyki z Katowic.

Profesor dr hab. inż. Romuald B. Beck

rada_default

Inżynier, Wiceprezes ds. Naukowych Cezamet Politechnika Warszawska sp. z o.o.

Profesor nadzwyczajny, dr hab. n. med. Maciej Krawczyński

krawczynski

Genetyk – okulista; Centrum Biologii Medycznej w Poznaniu, Katedra Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Profesor nadzwyczajny dr hab. n. med. Tadeusz Parnowski

parnowski

Psychiatra, geriatra, Kierownik II Kliniki Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Instytucie Sobieskiego w Warszawie. Prezes Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego.

Profesor dr hab. n. med. Jerzy Szaflik

szaflik

Okulista, Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie; Centrum Mikrochirurgii Oka Laser.

Doktor n. med. Anna Kieszkowska-Grudny

kieszkowska

Specjalista ds. zdrowia publicznego, psycholog kliniczny, psychoonkolog, psychoterapeuta, członek Zarządu Stowarzyszenia Lidershe, dyrektor i członek zarządu sieci placówek medycznych, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie.

Doktor n. med. Jakub Gierczyński. MBA

gierczynski
Lekarz medycyny i zdrowia publicznego. Ekspert i wykładowca w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – PZH oraz Instytucie Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego.

Doktor nauk politycznych Grażyna Melanowicz

melanowicz

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Aktywności Społecznej w Warszawie.

Magister Irena Chmiel

chmiel

Przez wiele lat dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych w Urzędzie m.st. Warszawy.

Magister Jan Lach

rada_default

Zastępca dyrektora w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.