Opiniowanie dostępności

Oferujemy usługi w zakresie oceny dostępności dla osób niewidomych i słabowidzących:

  • przestrzeni,
  • obiektów,
  • urządzeń,
  • technologii,
  • innych rozwiązań.

Przesłane produkty testują osoby niewidome i na tej podstawie wystawiana jest ocena. Przekazywana jest też informacja, co należy poprawić, aby usługa była lepiej dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku.

Cena do uzgodnienia.

Kontakt: rehabilitacja@pzn.org.pl, tel. 22 635 52 84, 22 887-95-09