Projekty realizowane przez Polski Związek Niewidomych i Instytut Tyflologiczny PZN

Ze środków Europejskiego Korpusu Solidarności

Ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przyznanych Wojskowej Akademii Technicznej

Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ze środków programu Erasmus +

Ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Ze środków Unii Europejskiej

Ze środków własnych

Ze środków własnych i przy wsparciu innych instytucji