Projekty realizowane przez Polski Związek Niewidomych i Instytut Tyflologiczny PZN

Ze środków Europejskiego Korpusu Solidarności

Ze środków Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ze środków programu Erasmus +

Ze środków Unii Europejskiej

Ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Ze środków własnych

Ze środków własnych i przy wsparciu innych instytucji