Treść artykułu

Plakaty dotyczące zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plakat dotyczący zadania “Azymut na rehabilitację” finansowanego ze środków PFRON

Plakat dotyczący zadania “Barraga – program usprawniania widzenia” finansowanego ze środków PFRON

Plakat dotyczący zadania “Razem możemy więcej. Czasopisma PZN-u dla osób z dysfunkcją narządu wzroku finansowanego ze środków PFRON

Plakat dotyczący zadania “Doszkalanie instruktorów orientacji przestrzennej i mobilności” finansowanego ze środków PFRON