Remont i wyposażenie budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego i Szkoleniowego Homer Polskiego Związku Niewidomych w Bydgoszczy na potrzeby realizacji usług świadczonych w środowisku lokalnym

Cel projektu: Remont i wyposażenie budynku ORiS „Homer” w Bydgoszczy oraz zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 115 osób (kobiet i mężczyzn) z dysfunkcją narządu wzroku.

Dofinansowanie projektu z UE: 970.000,38 PLN

Działania

PRACE PROJEKTOWE

Zaawansowanie projektu 03.2022–06.2022 Zakupiono sprzęto do realizacji modułu czytania i pisania, nauki braille’a oraz zajęć do nauki orientacji przestrzennej i […]