Treść artykułu

PRACE PROJEKTOWE

Zaawansowanie projektu 03.2022–06.2022
Zakupiono sprzęto do realizacji modułu czytania i pisania, nauki braille’a oraz zajęć do nauki orientacji przestrzennej i lokomocji.

Zaawansowanie projektu 11.2021–03.2022
Wyposażono pokoje treningowe w meble i przedmioty użytkowe. Trwa szkolenie 115 osób z dysfunkcją wzroku.

Zaawansowanie projektu 08.2021–11.2021
Dokonano drobnych poprawek estetycznych i przystąpiono do procedury odbioru ppoż oraz PINB. Uruchomiono pomieszczenie do ćwiczeń wyposażone w sprzęt fitness. Uruchomiono również sprzęt do realizacji modułu czynności z życia codziennego. Otrzymano urządzenia do gabinetu optometrycznego.

Zaawansowanie projektu 01.2021–08.2021
Przeprowadzono postępowania zakupowe na potrzeby wyposażenia biblioteki dydaktycznej, zajęć z czynności dnia, zajęć ruchowych, naukę tyflokartografii i modułu komunikowania się.

Zaawansowanie projektu 09.2020–01.2021
Wykonano projekt instalacji odgromowej. Wykonano opaskę wokół budynku i częściowo wymieniono termoizolację.

Zaawansowanie projektu 07.2020–09.2020
We wskazanym okresie kontynuowano docieplenie budynku hotelowego. Wymieniono hydranty.

Zaawansowanie projektu 04.2020–06.2020
We wskazanym okresie kontynuowano docieplanie budynku hotelowego. Wymieniono również drzwi w budynku socjalno-kulturowym na przeciwpożarowe.

Zaawansowanie projektu 01.2020–04.2020
W w/w okresie wymieniono wszystkie okna w budynku hotelowym oraz na pierwszym piętrze budynku socjalno-kulturowego. Zabudowano przepierzenie szklane na parterze budynku z przeznaczeniem na bibliotekę dydaktyczną. Dostosowano pomieszczenia w budynku socjalno-kulturowym do nowych potrzeb.

Zaawansowanie projektu 11.2019–01.2020
Zakupiono okna celem wymiany w budynku hotelowym i socjalno-kulturowym. Wyremontowano 5 pokoi treningowych.

Zaawansowanie projektu 10.2018 – 11.2019
W wymienionym okresie czasu wymieniono 6 szt. drzwi ppoż do pokojów treningowych i do pokoju administracyjnego. W pokojach treningowych rozpoczęto remont, tu wyremontowano łazienki. Wyremontowano stołówkę nadając jej kontrastowy charakter. Wykonano termomodernizację budynku socjalno-kulturowego. Rozpoczęto termomodernizcję budynku hotelowego.