Rada Organizacji Pacjentów przy Ministrze Właściwym Do Spraw Zdrowia

    Materiały Rady

    Kolejne posiedzenia Rady

    26 października 2022 roku odbyło się ostatnie posiedzenie Rady. Rada przyjęła w czasie posiedzeń między czerwcem a październikiem kilka stanowisk. […]