Rada Organizacji Pacjentów przy Ministrze Właściwym Do Spraw Zdrowia

Materiały Rady

Kolejne posiedzenia Rady

26 października 2022 roku odbyło się ostatnie posiedzenie Rady. Rada przyjęła w czasie posiedzeń między czerwcem a październikiem kilka stanowisk. […]