Korpus Solidarności

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Europejskiego Korpusu Solidarności w dniu 3 czerwca 2019 przyznała Polskiemu Związkowi Niewidomych Znak Jakości Europejskiego Korpusu Solidarności w zakresie: wolontariatu (organizacja wspierająca) oraz staży i miejsc pracy.

Znak Jakości pozostaje ważny do końca programu.

Aktualności

23 września 2019

Wolontariat EKS w Belgii (Liège), wrzesień 2019 – czerwi...

Od września 2019 do czerwca 2020 jedna osoba z dysfunkcją wzroku realizuje projekt wolontariatu... czytaj całość >

KONTAKT I INFORMACJE W PZN

Anna Lemańczyk,
tel. 22 887 62 70,
e-mail: alemanczyk@pzn.org.pl