Treść artykułu

Wolontariat EKS w Belgii (Liège), wrzesień 2019 – czerwiec 2020

Od września 2019 do czerwca 2020 jedna osoba z dysfunkcją wzroku realizuje projekt wolontariatu w Belgii, w Liège.

Wolontariusz pracuje w organizacji VIEWS International i pomaga w realizacji działań w organizacji La Baraka.