Treść artykułu

Kilka numerów czasopism PZN.

Wydawanie czasopism PZN w roku 2023 i 2024

W OKRESIE OD 01.04.2023 DO 31.03.2024 WYDAWANE BĘDĄ CZASOPISMA:

„Pochodnia” – dwumiesięcznik w druku powiększonym, brajlu i w wersji elektronicznej,
„Promyczek” (dla dzieci młodszych) – dwumiesięcznik w druku powiększonym, brajlu i w wersji elektronicznej,
„Pod lupą” (dla młodzieży) – dwumiesięcznik w druku powiększonym, brajlu i w wersji elektronicznej,
„Nasze Dzieci” – dla rodziców i opiekunów dzieci z dysfunkcją wzroku – półrocznik w druku powiększonym i w wersji elektronicznej,
„Biuletyn Informacyjny” – dwutygodnik w wersji elektronicznej.

 

KONTAKT W SPRAWIE PRENUMERATY: centrumkomunikacji@pzn.org.pl lub tel. 22 635 19 10

——
Wydawanie czasopism i biuletynu jest współfinansowane ze środków PFRON