Treść artykułu

Okładki różnych czasopism wydawanych przez PZN.

Projekt „Pokonamy bariery. Czasopisma PZN dla osób niewidomych i słabowidzących”. Co zrealizowaliśmy?

W okresie od 01.04.2021 do 31.03.2024 wydawaliśmy czasopisma Polskiego Związku Niewidomych: „Pochodnię”, „Promyczka”, „Pod lupą”, „Nasze Dzieci” oraz „Biuletyn Informacyjny PZN”. Kilkadziesiąt autorskich artykułów i felietonów, kilkadziesiąt artykułów eksperckich, kilkanaście wywiadów i mnóstwo opowiadań.

W okresie od 01.04.2021 do 31.03.2022 wydano czasopisma:

 • „Pochodnia” – dwumiesięcznik w druku powiększonym, brajlu i w wersji elektronicznej

W okresie sprawozdawczym wydane zostaną następujące numery: nr 2/941, nr 3/942, nr 4/943, nr 5/944, nr 6/945 w roku 2021 oraz nr 1/946 w roku 2022).

 • „Promyczka” (dla dzieci młodszych) – dwumiesięcznik w druku powiększonym, brajlu i w wersji elektronicznej

W tym okresie sprawozdawczym wydane zostaną następujące numery: nr 2/2021, nr 3/2021, nr 4/2021, nr 5/2021, nr 6/2021 oraz nr 1/2022.

 • „Pod lupą” (dla młodzieży) – dwumiesięcznik w druku powiększonym, brajlu i w wersji elektronicznej

W tym okresie sprawozdawczym wydane zostaną następujące numery: nr 2/2021, nr 3/2021, nr 4/2021, nr 5/2021, nr 6/2021 oraz nr 1/2022.

 • „Nasze Dzieci” – dla rodziców i opiekunów dzieci z dysfunkcją wzroku – półrocznik w druku powiększonym i w wersji elektronicznej

W tym okresie sprawozdawczym wydano następujące numery: kwiecień-wrzesień (2021) i październik-marzec (2021/2022).

 • „Biuletyn Informacyjny PZN” – dwutygodnik w wersji elektronicznej

W tym okresie sprawozdawczym wydano następujące numery biuletynu: 7–24 (2021 r.) oraz 1–6 (2022 r.).

Dodatkowo, dzięki zgodzie PFRON, wydano poradnik „Jak pomagać niewidomym i słabowidzącym” (w wersji drukowanej oraz elektronicznej – do pobrania bezpłatnie ze strony www), 3 wersje ulotek oraz plakaty.

Poradnik można pobrać stąd: https://pzn.org.pl/jakpomagac/

W okresie od 01.04.2022 do 31.03.2023 wydano czasopisma:

 • „Pochodnia” – dwumiesięcznik w druku powiększonym, brajlu i w wersji elektronicznej

W tym okresie sprawozdawczym wydano następujące numery: nr 2/949, nr 3/950, nr 4/951, nr 5/952, nr 6/953 w roku 2022 oraz nr 1/954 w roku 2023.

 • „Promyczek” (dla dzieci młodszych) – dwumiesięcznik w druku powiększonym, brajlu i w wersji elektronicznej

W tym okresie sprawozdawczym wydano następujące numery: nr 2/2022, nr 3/2022, nr 4/2022, nr 5/2022, nr 6/2022 oraz nr 1/2023.

 • „Pod lupą” (dla młodzieży) – dwumiesięcznik w druku powiększonym, brajlu i w wersji elektronicznej

W tym okresie sprawozdawczym wydano następujące numery: nr 2/2022, nr 3/2022, nr 4/2022, nr 5/2022, nr 6/2022 oraz nr 1/2023.

 • „Nasze Dzieci” – dla rodziców i opiekunów dzieci z dysfunkcją wzroku
  – półrocznik w druku powiększonym i w wersji elektronicznej

W tym okresie sprawozdawczym wydano następujące numery: kwiecień-wrzesień (2022) i październik-marzec (2022/2023).

 • „Biuletyn Informacyjny PZN” – dwutygodnik w wersji elektronicznej

W tym okresie sprawozdawczym wydano następujące numery biuletynu: 7–24 (2022 r.) oraz 1–6 (2023 r.).


W okresie od 01.04.2023 DO 31.03.2024 wydano czasopisma:

 • „Pochodnia” – dwumiesięcznik w druku powiększonym, brajlu i w wersji elektronicznej

W tym okresie sprawozdawczym wydano następujące numery: nr 2/955, nr 3/956, nr 4/957, nr 5/958, nr 6/959 w roku 2023 oraz nr 1/960 w roku 2024.

 • „Promyczek” (dla dzieci młodszych) – dwumiesięcznik w druku powiększonym, brajlu i w wersji elektronicznej

W tym okresie sprawozdawczym wydano następujące numery: nr 2/2023, nr 3/2023, nr 4/2023, nr 5/2023, nr 6/2023 oraz nr 1/2024.

 • „Pod lupą” (dla młodzieży) – dwumiesięcznik w druku powiększonym, brajlu i w wersji elektronicznej

W tym okresie sprawozdawczym wydano następujące numery: nr 2/2023, nr 3/2023, nr 4/2023, nr 5/2023, nr 6/2023 oraz nr 1/2024.

 • „Nasze Dzieci” – dla rodziców i opiekunów dzieci z dysfunkcją wzroku – półrocznik w druku powiększonym i w wersji elektronicznej

W tym okresie sprawozdawczym wydano następujące numery: kwiecień–wrzesień (2023) i październik–marzec (2023/2024).

 • „Biuletyn Informacyjny PZN” – dwutygodnik w wersji elektronicznej

W tym okresie sprawozdawczym wydano następujące numery biuletynu: 7–24 (2023 r.) oraz 1–6 (2024 r.).

 

***

Projekt współfinansowany ze środków PFRON.

 

Fot. K. Wiśniewska