Treść artykułu

Program BAR

Program „Poza zasięgiem ręki. Rozwijanie widzenia do dali”

Wydaliśmy kolejny  program rehabilitacyjny “Poza zasięgiem ręki. Rozwijanie widzenia do dali  (Beyond Arm’s Reach), czyli w skrócie BAR”.  Program BAR służy do rozwijania sprawności wzrokowych poprzez lepsze rozumienie i wykorzystywanie informacji wzrokowych docierających z dalszej odległości. Program jest przeznaczony przede wszystkim dla  tyflopedagogów i innych pedagogów specjalnych, instruktorów usprawniania widzenia i orientacji przestrzennej pracujących głównie z dziećmi i młodzieżą , ale także z dorosłymi osobami słabowidzącymi. Cena Programu BAR to  51,24 zł.

Jeżeli są Państwo zainteresowani, prosimy składać zamówienia pod adres gwuls@pzn.org.pl

Prosimy podać:

 • dane do wysyłki;
 • dane do wystawienia faktury/noty księgowej jeśli są inne niż dane do wysyłki.

Informacja o Programie:

Program BAR składa się z czterech rozdziałów z lekcjami (każda lekcja poprzedzona jest częścią diagnostyczną), ze słowniczka, spisu materiałów źródłowych ułożonych tematycznie oraz załączników.

Rozdziały zawierające ćwiczenia obejmują:

 • Rozdział 1. Podstawowe wzrokowe sprawności motoryczne.
  Treści zawarte w tym rozdziale mają  pomóc dziecku w zrozumieniu swojej słabowzroczności, a także w rozwijaniu podstawowych wzrokowych sprawności motorycznych.
 • Rozdział 2. Elementarne wzrokowe sprawności percepcyjne: Identyfikowanie cech, kształtów i obiektów.
  Rozdział koncentruje się na budowaniu pamięci wzrokowej oraz rozpoznawaniu  i identyfikowaniu  obiektów w otoczeniu, poznawania ich cech podstawowych (np. linii prostych, krzywych, kątów) i kształtów (np. koło kwadrat, prostokąt).
 • Rozdział 3.  Przemieszczanie się w otoczeniu: wskazówki   służące do określenia położenia, odległości i  głębi;
  Rozdział ten obejmuje ćwiczenia z zakresu pojęć związanych z położeniem, ruchu, odległości i głębi.
 • Rozdział 4. Rozszerzanie wiedzy opartej na doświadczeniu poprzez wzrokową eksplorację otoczenia.
  Rozdział  jest rozszerzaniem  praktycznej wiedzy osoby słabowidzącej o otoczeniu. Poszczególne lekcje rozwijają i doskonalą umiejętności lokalizowania i identyfikowania obiektów, wzrokowych punktów orientacyjnych i znaków, poszerzają czerpaną z doświadczenia znajomość pojęć.

Program zawiera także:

 • Słowniczek – dla uściślenia lub lepszego rozumienia terminów;
 • Załącznik A: wskazówki dla nauczycieli orientacji przestrzennej – opracowane po to, by pomóc specjalistom w nauczaniu wzrokowych wskazówek orientacyjnych i sposobów przechodzenia przez skrzyżowanie na zajęciach z orientacji przestrzennej i przemieszczania się;
 • Załącznik B: Pojęcia związane z otoczeniem i miejscami do ćwiczeń;
 • Załącznik C: Najczęściej zadawane pytania – różnorodne pytania i odpowiedzi, które mogą być pomocne dla rodziców i specjalistów;
 • Załącznik D: Czynności wzrokowe w prawidłowym procesie rozwoju, autorstwa N. Barragi   i M. Collins pomoc w planowaniu lekcji odpowiednich do wzrokowego i poznawczego poziomu rozwoju dziecka;
 • Załącznik E: Bibliografia tematyczna.

Projekt “Zrób to sam Insite BAR – specjalistyczne programy rehabilitacyjne” dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Kwota dofinansowania: 1.01.2020 – 31.03.2021 – 58.550 zł

PFRON Logo