Ulgi pocztowe na terenie polski

Aktualizacja niniejszego materiału 20.05.2015 r. Przez przesyłkę dla ociemniałych rozumie się „przesyłkę o masie do 7000 g, zawierającą korespondencję lub druki, w których informacja jest utrwalona pismem wypukłym lub na innym nośniku dostępnym do odczytu przez niewidomych lub ociemniałych, nadaną … Czytaj całość

Przesyłki pocztowe wysyłane za granicę

Aktualizacja niniejszego materiału 20.05.2015 r. Druki dla ociemniałych (cekogramy) są zwolnione z wszelkich opłat pocztowych, z wyjątkiem dopłat lotniczych. Limit masy dla tych przesyłek wynosi 7000 g. Cekogramy to druki dla ociemniałych nadawane w stanie otwartym oraz płytki ze znakami … Czytaj całość