Treść artykułu

Ulgi w zakupie biletów przy przejazdach poza granicami kraju

Aktualizacja niniejszego materiału: 05.03.2023 r.

Zgodnie z postanowieniami międzynarodowych szczególnych warunków przewozu stosowanych do przejazdów na podstawie biletów nie zawierających obowiązkowej rezerwacji miejsca (SCIC-NRT) przewodnikowi towarzyszącemu osobie niewidomej przysługuje prawo do bezpłatnego przejazdu, podczas gdy niewidomy pasażer uiszcza pełną odpłatność za bilet.

Bilety dla osoby niewidomej oraz towarzyszącego jej przewodnika muszą być zakupione w kraju, w którym została wydana legitymacja dla osoby niewidomej ( zgodnie z przepisami krajowymi) i zawsze w relacji „tam i z powrotem”. Ograniczenie to wynika z braku możliwości udostępnienia organom kontrolnym we wszystkich krajach, wszystkich występujących wzorów legitymacji. Kontrola dokumentu uprawniającego do ulgi (w tym przypadku do bezpłatnego przejazdu przewodnika osoby niewidomej) odbywa się zatem przy zakupie biletów w kasie.

W naszym kraju uprawnienia do skorzystania z tej ulgi przysługują na podstawie dokumentów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 81, ze zm): potwierdzających schorzenia narządu wzroku, a zatem między innymi na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z powodu choroby narządu wzroku.

By korzystać z wyżej omawianej ulgi, osoba niewidoma oraz jej przewodnik (człowiek albo pies) muszą odbywać podróż wspólnie, w jednym wagonie tej samej klasy.
Osoba niewidoma zobowiązana jest posiadać przy sobie legitymację osoby niewidomej (lub inny dokument pełniący funkcję takiej legitymacji), której numer wpisany jest na bilecie przewodnika i musi być w stanie udokumentować swoją tożsamość.

Wyżej wskazana taryfa międzynarodowa reguluje przewóz osób niewidomych i ich przewodników tylko w odniesieniu do przewoźników, którzy honorują Międzynarodowe szczególne warunki przewozu – (SCIC-NRT).

Poniżej zamieszczamy aktualną listę tych przewoźników:

 1. Towarzystwo żeglugowe Attica Group S.A. (Superfast Ferries-BlueStar Ferries) – Attica Group;
 2. Koleje Bułgarskie – BDZ;
 3. Koleje Czeskie – CD;
 4. Koleje Macedońskie – ZRMS;
 5. Koleje Luksemburskie – CFL;
 6. Koleje Rumuńskie – CFR;
 7. Koleje Irlandzkie – CIE;
 8. Koleje Portugalskie – CP;
 9. Koleje Niemieckie – DB AG;
 10. Koleje Duńskie – DSB;
 11. Koleje Chorwackie – HZ;
 12. Koleje Raab-Odenburg Ebenfurther AG – GYSEV;
 13. Koleje Węgierskie – MAV;
 14. Koleje Holenderskie – NS;
 15. Koleje Greckie – Hellenic Train;
 16. Koleje Austriackie – BB;
 17. Polskie Koleje Państwowe Intercity – PKP IC;
 18. Szwajcarskie Koleje Związkowe – SBB/CFF;
 19. Koleje Belgijskie – SNCB/NMBS;
 20. Koleje Słoweńskie – SZ;
 21. Koleje republiki Czarnogóry – ŽPCG;
 22. Koleje Słowackie – ZSSK;
 23. Koleje Federacji Bośni i Hercegowiny – ZFBH;
 24. Koleje Republiki Serbskiej – ZRS;
 25. Koleje Norweskie – NSB
 26. Koleje Fińskie – VR
 27. Koleje włoskie – Trenitalia
 28. Koleje hiszpańskie – RENFE
 29. Koleje francuskie – SNCF

Podstawa prawna:
Międzynarodowe szczególne warunki przewozu stosowane do przejazdów na podstawie biletów nie zawierających obowiązkowej rezerwacji miejsca (SCIC-NRT) Obowiązujące od dnia 11 grudnia 2022 r.