Zwolnienie z opłaty od posiadania psów

Aktualizacja niniejszego materiału 20.05.2015 r. Rada gminy może wprowadzić na swoim terenie opłatę od posiadania psów. Jest to opłata, którą pobiera się od osób fizycznych posiadających psy. Opłaty tej jednak nie pobiera się od osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności … Czytaj całość

Zwolnienie z opłaty miejscowej i uzdrowiskowej

Aktualizacja niniejszego materiału 20.05.2015 r. Opłata miejscowa – opłata, która jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych: 1) w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w … Czytaj całość

Odliczenie wydatków na cele rehabilitacyjne od dochodów za rok 2017

Aktualizacja niniejszego materiału: 02.01.2018 r. Niektórym podatnikom przysługuje prawo odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne od dochodu. Należą do nich: podatnik będący osobą niepełnosprawną; podatnik, na którego utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na … Czytaj całość

Odliczenia od dochodu z tytułu poniesienia wydatków na opłacenie przewodników – część druga.

Początek roku to, już od wielu lat, czas przygotowywania rozliczeń podatkowych za rok miniony; tym razem za rok 2015. W związku z nadsyłanymi przez członków Polskiego Związku Niewidomych licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości korzystania przez osoby niewidome z tzw. ulgi na … Czytaj całość

Odliczenia od dochodu z tytułu poniesienia wydatków na opłacenie przewodników

W związku z pismem z dnia 8 lutego 2012 r. L. dz. 7/CR-42-XV/2012, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iż kwestia korzystania w podatku dochodowym od osób fizycznych z odliczenia od dochodu z tytułu poniesienia wydatków na opłacenie przewodników osób niewidomych I … Czytaj całość