Treść artykułu

Protezy oka – gdzie i jak się o nie starać.

Aktualizacja niniejszego materiału 20.05.2015 r.

W celu uzyskania refundacji kosztów zakupu protezy ocznej należy zarejestrować zlecenie od lekarza we właściwym dla miejsca zamieszkania oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia i uzyskać zgodę na refundację. Następnie z zarejestrowanym zleceniem należy się udać do zakładu wykonującego protezy i mającego podpisaną umowę z NFZ.

Kwota refundacji protezy całkowitej oka (akrylowej albo szklanej) wynosi 600 zł, natomiast epiprotezy (protezy częściowej) 700 zł. Osobom dorosłym refundacja przysługuje raz na 5 lat, dzieciom i młodzieży do 18. roku życia każdorazowo.

Poniżej podajemy adresy pracowni protez oczu:

Ośrodek Okulistyczny VISION PERFEKT
ul. Tarnowskiego 3
30-528 Kraków
tel/fax: 012 423 52 52
e-mail: visio@vision.tutto.com.pl

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Protetyka Twarzy
ul. Piękna 41/41
93-558 Łódź
tel.: 042 648 11 93

Pracownia Protez Oczu
ul. Modzelewskiego 60
Warszawa
tel.: 022 853 10 62 lub 0 504 179 426

Pracownia Protez Oczu
ul. Konwiktorska 9
00-216 Warszawa
tel.: 022 635 79 13