Treść artykułu

Blisko wykadrowana gałka oczna.

Protezy oczu – jak i gdzie można się o nie starać

Podstawą do otrzymania protezy i epiprotezy oka jest nabycie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawione przez lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie okulistyki. Dokument ten musi być także potwierdzony przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Lekarz wystawia zlecenie na podstawie badania i oceny stanu zdrowia pacjenta oraz aktualnej wiedzy medycznej. Specjalista bierze pod uwagę kryteria przyznawania określone w rozporządzeniu z dn. 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Warto wiedzieć, że od 1 stycznia br. obowiązuje nowy wzór zlecenia określony przez ministra zdrowia w rozporządzeniu z dn. 29 grudnia 2021 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenia w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego, wydany na podstawie art. 38 ust. 7 ustawy o refundacji.

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii, zlecenie można przesłać np. drogą elektroniczną (wysyłając skan lub e-mail) do dowolnie wybranego oddziału wojewódzkiego NFZ. Może to zrobić pacjent, osoba uprawniona do wystawienia zlecenia (np. lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta), przychodnia lub realizator zaopatrzenia w wyroby medyczne. Na ten moment nie jest konieczna osobista wizyta w oddziale Funduszu w celu potwierdzenia zlecenia.

Poniżej umieszczamy placówki, które realizują ww. zlecenia:

https://www.nfz.gov.pl/o-nfz/informator-o-zawartych-umowach.

Po wybraniu oddziału wojewódzkiego i rodzaju świadczenia – tj. „zaopatrzenie w wyroby medyczne”, otrzymamy adresy wszystkich placówek, które realizują zlecenia na zaopatrzenie w protezę oka lub epiprotezę.

Ponadto NFZ finansuje także zaopatrzenie protetyczne rozliczane w rodzaju świadczenia zdrowotnego kontraktowanego odrębnie. Leczenie to stosowane jest przede wszystkim po urazach, amputacjach związanych z chorobami nowotworowymi oraz u pacjentów z wadami wrodzonymi.

Wspomniane zaopatrzenie obejmuje m.in.:

– zaopatrzenie w ektoprotezę gałki ocznej, wargi i nosa,

– powiększenie indywidualnej protezy gałki ocznej,

– zatyczkę do protezy gałki ocznej.

Ta forma leczenia obejmuje zarówno koszt zabiegów wykonywanych w trakcie zaopatrzenia w protezy, jak i koszt protez. Chorzy kierowani są na leczenie przez lekarza specjalistę w dziedzinie onkologii lub lekarza specjalistę w innej dziedzinie (w przypadku, gdy zakwalifikowanie do leczenia jest wynikiem urazu mechanicznego, chemicznego, termicznego, wad wrodzonych czy rozwojowych).

Fot. Unsplash

 

***

Artykuł został wydany w „Pochodni” nr 2/2022.

Jeśli chcesz zaprenumerować czaspismo, dowiedz się więcej na ten temat: https://pzn.org.pl/wydawanie-czasopism/pochodnia/.

Wydawanie czasopisma jest współfinansowane ze środków PFRON.