Treść artykułu

Prezes ZG PZN wita uczestników spotkania

Rynek pracy osób niewidomych jest punktowy

W siedzibie Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie 6 lipca br. odbyła się konferencja poświęcona osobom z dysfunkcją narządu wzroku na rynku pracy. Spotkanie było realizowane w ramach europejskiego projektu „RADAR”. Licznie zebrani uczestnicy mogli dowiedzieć się, jakie są nowe obszary zatrudnienia dla osób niewidomych i słabowidzących, a także poznać wyzwania tego rynku pracy.

− Wszystkie osoby niewidome traktuje się tak samo, jednak specyfika tej grupy jest ogromna. Rynek pracy osób niewidomych jest punktowy. Takie osoby pracują w usługach, wykonują pracę umysłową. Większość znajduje zatrudnienie w firmach prywatnych. Rozwijanie kultury dostępności na rynku pracy to element, który może pomóc zwiększyć wskaźnik zatrudnienia tej grupy – opowiadał uczestnikom spotkania Michał Żejmis, specjalista w zakresie dostępności.

Anna Lemańczyk, koordynatorka projektów europejskich z Instytutu Tyflologicznego PZN przedstawiła założenia projektu „RADAR − Doradztwo zawodowe oraz zatrudnienie osób niewidomych i słabowidzących”. Celem działania było zebranie i przedstawienie informacji o możliwościach, jakie daje rynek pracy osobom z dysfunkcją narządu wzroku. Dzięki nowoczesnym technologiom, osoby te mają szansę zatrudnienia w nowych obszarach np. jako specjaliści różnego szczebla w zakresie dostępności.

Eksperci w ramach projektu „RADAR” stworzyli trzy rodzaje materiałów. Pierwszy z nich to materiał badawczy, w którym porównano sytuację osób z dysfunkcją narządu wzroku na rynkach pracy w różnych krajach. Zebrano informacje o nowych zawodach dostępnych dla niewidomych, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań. Druga pozycja to materiał informacyjny skierowany do pracodawców dotyczący nowych możliwości zawodowych osób z dysfunkcją narządu wzroku, a także skutecznego wprowadzenia osoby niewidomej lub słabowidzącej do pracy na konkretnym stanowisku i w zespole pracowniczym. Trzeci to materiał dla pracowników służb zatrudnienia prezentujący możliwości szkolenia i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością narządu wzroku. Publikacja będzie przydatna dla tych pracowników, którzy nie mają doświadczenia w obsłudze osób niewidomych. A ci, którzy mają taką wiedzę, dzięki tej broszurze będą mogli ją zaktualizować. Materiały zostaną wkrótce bezpłatnie udostępnione wszystkim zainteresowanym.

− Wskaźniki braku aktywności zawodowej wśród osób niewidomych i słabowidzących w Unii Europejskiej są wysokie. Jednakże w ostatnich latach możemy zaobserwować wyraźny postęp w rozwiązaniach prawnych na rzecz włączenia osób z dysfunkcją narządu wzroku w życie społeczne we wszystkich jego aspektach. Ponadto, dzięki nowoczesnym technologiom pojawiają się dla tej grupy nowe możliwości zawodowe – mówiła na spotkaniu Anna Lemańczyk.

Kolejne wystąpienie dotyczyło osób z niepełnosprawnościami w Urzędzie Pracy.

− Znalezienie pracy dla osoby niepełnosprawnej nie jest łatwe. Wymaga większego wysiłku osoby zainteresowanej oraz pracowników, którzy pomagają jej szukać pracy. Pracodawcy czasem obawiają się, że osoby takie bardziej skupiają się na swoich przywilejach i ulgach, a nie na tym, co będą robić  – tłumaczyła Beata Tryc, kierownik Działu Obsługi Osób Niepełnosprawnych z Urzędu Pracy m. st. Warszawy.

Rafał Kanarek z Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opowiadał o możliwościach pracy osoby niewidomej w administracji publicznej, przedstawił szanse i wyzwania. Zgodnie z ustawą o służbie cywilnej, jeśli wskaźnik osób z niepełnosprawnościami w danym urzędzie nie przekracza 6%, to osoby te mają pierwszeństwo w zatrudnieniu, jeśli spełnią podane w ogłoszeniu wymagania podstawowe. Rafał Kanarek tłumaczył również, jak wygląda procedura rekrutacyjna oraz w jaki sposób dostosowane jest stanowisko pracy osoby z niepełnosprawnością, a także jakie są obowiązki pracowników służby cywilnej.

O wykorzystaniu nowoczesnych technologii w pracy osób niewidomych w Contact Center opowiadał Krzysztof Teśniarz, prezes Spółdzielni Nowa Praca Niewidomych.

 

Projekt „RADAR” realizowany jest ze środków programu Erasmus +. Koordynatorem inicjatywy jest I.Ri.Fo.R. Regionale Toscano ONLUS (Włochy). Partnerami są: Polski Związek Niewidomych (Polska), Centro Machiavelli S.r.l. (Włochy), Stichting Bartiméus Sonneheerdt (Holandia),UNIVERSITAT LINZ (Austria).

JR/Centrum Komunikacji PZN

 

 

 

Zdjęcie ze spotkania 1

 

Zdjęcie ze spotkania 2

 

Zdjęcie ze spotkania 3

Zdjęcie ze spotkania 5

 

 

 

Projekt RADAR jest dofinansowany ze środków europejskiego programu Erasmus+.