Treść artykułu

Turnus rehabilitacyjny

w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych
im. Matki Elżbiety Róży Czackiej w Laskach
26 czerwca – 9 lipca 2016r.

Polski Związek Niewidomych informuje, że w 2016 r. turnus usprawniająco-rekreacyjny dla dzieci niewidomych i słabowidzących wraz z rodzicami odbędzie się na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach:

 • uczestnicy: nie mniej niż 20 dzieci niepełnosprawnych wraz z rodzinami
 • wiek: dzieci od 5 do 12 lat
 • termin: 26 czerwca do 9 lipca 2016r. – 14 dni
 • ilość miejsc: maksymalnie 60 osób.
 • wyżywienie: pełne – 3 posiłki dziennie
 • warunki mieszkaniowe: 24 pokoje z łazienkami 3 osobowe na parterze i I piętrze

3-osobowe pokoje – każdy z łazienką – są zgrupowane po trzy tworząc oddzielne mieszkania z niewielkim salonem, jadalnią i aneksem kuchennym (dostęp do kuchenki gazowej, lodówki, kuchenki mikrofalowej i czajnika elektrycznego). W sąsiedztwie znajduje się pomieszczenie gospodarcze z pralką automatyczną oraz stanowiskiem do prasowania. Oprócz tego na terenie internatu znajduje się kuchnia i duża stołówka.

Ośrodek Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach posiada aktualny wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych wzrokowo korzystających z dofinansowania.

Ośrodek posiada: zaplecze do realizacji programu turnusu, form rehabilitacji i zaplecze do zajęć rekreacyjno-wypoczynkowych. Ośrodek posiada odpowiednią dla osób z uszkodzonym wzrokiem pracownię ceramiczną, konie i stadninę do prowadzenia hipoterapii, basen, w którym mogą odbywać się zajęcia rehabilitacji ruchowej, pracownie dydaktyczno-rehabilitacyjne odpowiednio wyposażone: gabinet do zajęć logopedycznych, sale do zajęć muzyczno-ruchowych z instrumentami, sale do zajęć rehabilitacji ruchowej, gabinet usprawniania widzenia, gabinet psychologiczny, sale do zajęć edukacyjnych, plastycznych i prowadzonych metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Wszystkie pracownie są odpowiednio oświetlone i tak zorganizowane żeby nie zagrażały bezpieczeństwu dzieci z dysfunkcją wzroku.

Ośrodek posiada oznaczenia w brajlu i powiększonym druku na drzwiach, zewnętrzne i wewnętrzne ciągi komunikacyjne są oznaczone kolorystycznie oraz fakturą nawierzchni wyczuwalną dotykowo dla osób z problemami wzroku, odpowiednio oznakowane schody. Na terenie Ośrodka działa Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej posiadająca umowę z NFZ. Na czas trwania turnusu zostanie zapewniona stała obecność lekarza podstawowej opieki medycznej i pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej oraz konsultacja stomatologiczna i konsultacja lekarza rehabilitanta.

Obiekty, pomieszczenia, infrastruktura i otoczenie (teren) ośrodka są dostępne dla dzieci z niepełnosprawnością wzroku. Na terenie Ośrodka znajduje się certyfikowany plac zabaw zorganizowany dla dzieci z dysfunkcja wzroku i wyposażony w urządzenia przeznaczone dla takich dzieci, np. tandemy.

Proponowane zajęcia:

 • rehabilitacja wzroku
 • orientacja przestrzenna oraz bezpieczne i samodzielne poruszanie się z elementami czynności życia codziennego
 • zajęcia edukacyjne – głównie nauka i doskonalenie znajomości brajla, rozwijanie percepcji dotykowej
 • rehabilitacja ruchowa / gimnastyka korekcyjna
 • zajęcia muzyczno – ruchowe
 • zajęcia w pracowni ceramiki
 • zajęcia na basenie
 • zajęcia z psychologiem
 • logopedia
 • hipoterapia
 • zajęcia ruchowe z elementami Metody Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne
 • zajęcia plastyczne
 • ceramika
 • seans filmu z audiodeskrypcją;
 • prelekcje i wykłady dla rodziców
 • wycieczka do Warszawy – Łazienki Królewskie
 • seans w leczniczej komnacie solnej „Delfin” w Izabelinie

Kadrę stanowią specjaliści na co dzień zatrudnieni w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Matki Elżbiety Róży Czackiej w Laskach, mający doświadczenie w pracy z dziećmi niewidomymi i słabowidzącymi.

Zapraszamy dzieci niewidome wraz z rodzicami i rodzeństwem

KOSZTY:

1.310zł opiekun

 • zakwaterowanie – 14 dni
 • pełne wyżywienie – śn., ob.,kol. – 14 dni
 • konsultacje z terapeutami
 • wykłady prelegentów
 • ubezpieczenie

2.500 zł dziecko niepełnosprawne

 • zakwaterowanie – 14 dni
 • pełne wyżywienie – śn., ob.,kol. – 14 dni
 • w/w zajęcia rehabilitacyjno-usprawniające
 • ubezpieczenie
 • drobne upominki

1.190zł drugi rodzic

 • zakwaterowanie – 14 dni
 • pełne wyżywienie – śn., ob.,kol. – 14 dni
 • ubezpieczenie

500zł/os. – rodzeństwo od 2 do 6 r.ż.

 • zakwaterowanie – 14 dni
 • pełne wyżywienie – śn., ob.,kol. – 14 dni
 • ubezpieczenie

1000 zł/os. – rodzeństwo od 6 do 12 lat

 • zakwaterowanie – 14 dni
 • pełne wyżywienie – śn., ob.,kol. – 14 dni
 • ubezpieczenie

bezpłatnie rodzeństwo do 2 r.ż.

1 OPIEKUN + 1 DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE 3.810 zł

Zgłoszenia (wypełniona karta informacyjna) prosimy kierować do Iwony Optułowicz do Centrum Rehabilitacji PZN (00-216 Warszawa, ul. Konwiktorska 9), tel.: 22 635 52 84, mail: ioptulowicz@pzn.org.pl do 10 czerwca 2016 r.

Do pobrania: