Wydawanie czasopism

W okresie od 1.04.2019 do 31.03.2020 wydawane będą czasopisma:

  • „Pochodnia” – dwumiesięcznik w druku powiększonym, brajlu i w wersji elektronicznej,
  • „Promyczek” (dla dzieci młodszych) – miesięcznik w druku powiększonym, brajlu i w wersji elektronicznej,
  • „Światełko” (dla młodzieży) – miesięcznik w druku powiększonym, brajlu i w wersji elektronicznej,
  • „Nasze Dzieci” – dla rodziców i opiekunów dzieci z dysfunkcją wzroku – kwartalnik w druku powiększonym i w wersji elektronicznej,
  • „Biuletyn Informacyjny” – dwutygodnik w wersji elektronicznej.

Wszystkie czasopisma – prenumerata bezpłatna.

Kontakt w sprawie prenumeraty:

Czasopisma i biuletyn współfinansowane ze środków PFRON.

Informacje

Porozrzucane mosiężn e litery o różnych kształtach.

9 kwietnia 2019

Zapytanie ofertowe – druk i kolportaż czasopism / Nr ...

Zapytanie ofertowe Załącznik 1 do zapytania ofertowego Załącznik 2 do zapytania ofertowego Załącznik 3... czytaj całość >

Okładki nowych publikacji wydanych przez PZN.

25 marca 2019

 „Program Rozwijania Umiejętności Posługiwania się wz...

Z ogromną przyjemnością informujemy, że już ukazały się nasze nowe publikacje przygotowane w wydawnictwie... czytaj całość >

15 października 2018

Nowe publikacje w ramach projektu

W ramach dofinansowania ze środków PFRON do 31.03.2019 r. zostaną wydane dodatkowe publikacje: –... czytaj całość >

Róże okładki czasopism wydawanych przez PZN: Pochodni, Światełka, Promyczka.

31 marca 2018

Wydawanie czasopism w okresie od 1.01.2018 r. do 31.03.2019 ...

W okresie od 1.01.2018 do 31.03.2019 r. wydawane będą czasopisma: „Pochodnia” – dwumiesięcznik w... czytaj całość >

Pokaż wszystkie