Treść artykułu

Ulotka wydawana przez PZN

Wydano ulotkę i informator PZN!

W ramach projektu „Przez wiedzę do integracji VI” Polski Związek Niewidomych wydano ulotkę i informator (współfinansowane ze środków PFRON).

W ulotce opisano wydawane przez PZN czasopisma: „Pochodnię”, „Nasze Dzieci”, „Promyczek”, „Światełko”, elektronicznie wydawany „Biuletyn Informacyjny Pochodni” oraz zaprezentowano formę wydania (czarnodruk, brajl oraz wydanie elektroniczne) i podano opcję dostępnej prenumeraty. Ulotkę rozdystrybuowano m.in. w okręgach i kołach PZN (nakład 10 000).

Informator PZN to publikacja w druku powiększonym zawierająca najistotniejsze dane teleadresowe okręgów i kół PZN, innych placówek PZN czy ośrodków szkolno-wychowawczych. Dystrybucja obejmowała przede wszystkim okręgi PZN oraz koła (nakład 2000).