Treść artykułu

kalendarz leżący na biurku

Harmonogram projektu „Przez wiedzę do integracji VI”

W okresie od 01.01.2018 do 31.03.2019 wydano czasopisma:

 • „Pochodnię” – dwumiesięcznik w druku powiększonym, brajlu i w wersji elektronicznej.W tym okresie sprawozdawczym wydano następujące numery: nr 1/922, nr 2/923, nr 3/924, nr 4/925, nr 5/926, nr 6/927 w roku 2018 oraz nr 1/928 w roku 2019).
 • „Promyczka” (dla dzieci młodszych) – miesięcznik w druku powiększonym, brajlu i w wersji elektronicznej.

W tym okresie sprawozdawczym wydano następujące numery: styczeń/2018, luty/2018, marzec/2018, kwiecień/2018, maj/2018, czerwiec/2018, lipiec-sierpień/2018, wrzesień/2018, październik/2018, listopad/2018, grudzień/2018 oraz styczeń/2019, luty/2019, marzec/2019).

 • „Światełko” (dla młodzieży) – miesięcznik w druku powiększonym, brajlu i w wersji elektronicznej.

W tym okresie sprawozdawczym wydano następujące numery: styczeń/2018, luty/2018, marzec/2018, kwiecień/2018, maj/2018, czerwiec/2018, lipiec-sierpień/2018, wrzesień/2018, październik/2018, listopad/2018, grudzień/2018 oraz styczeń/2019, luty/2019, marzec/2019).

 • „Nasze Dzieci” – dla rodziców i opiekunów dzieci z dysfunkcją wzroku
  – kwartalnik w druku powiększonym i w wersji elektronicznej.

W tym okresie sprawozdawczym wydano następujące numery: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 (2019) oraz nr 1(2020).

 • „Biuletyn Informacyjny” – dwutygodnik w wersji elektronicznej.

W tym okresie sprawozdawczym wydano następujące numery biuletynu: 1-24 (2018 r.) oraz 1-6 (2019 r.).

 

W okresie od 01.04.2019 do 31.03.2020 wydawano czasopisma:

 • „Pochodnię” – dwumiesięcznik w druku powiększonym, brajlu i w wersji elektronicznej.

W tym okresie sprawozdawczym wydano następujące numery: nr 2/929, nr 3/930, nr 4/931, nr 5/932, nr 6/933 w roku 2019 oraz nr 1/934 w roku 2020.

 • „Promyczka” (dla dzieci młodszych) – miesięcznik w druku powiększonym, brajlu i w wersji elektronicznej.

W tym okresie sprawozdawczym wydano następujące numery: kwiecień/2019, maj/2019, czerwiec/2019, lipiec-sierpień/2019, wrzesień/2019, październik/2019, listopad/2019, grudzień/2019 oraz styczeń/2020, luty/2020, marzec/2020).

 • „Światełko” (dla młodzieży) – miesięcznik w druku powiększonym, brajlu i w wersji elektronicznej.

W tym okresie sprawozdawczym wydano następujące numery: kwiecień/2019, maj/2019, czerwiec/2019, lipiec-sierpień/2019, wrzesień/2019, październik/2019, listopad/2019, grudzień/2019 oraz styczeń/2020, luty/2020, marzec/2020).

 • „Nasze Dzieci” – dla rodziców i opiekunów dzieci z dysfunkcją wzroku – kwartalnik w druku powiększonym i w wersji elektronicznej.

W tym okresie sprawozdawczym wydano następujące numery: nr 2, nr 3, nr 4 (2019) oraz nr 1(2020).

 • „Biuletyn Informacyjny” – dwutygodnik w wersji elektronicznej.

W tym okresie sprawozdawczym wydano następujące numery biuletynu: 7-24 (2019 r.) oraz 1-6 (2020 r.).

 

Dodatkowo w czasie trwania tej transzy projektu wydano:

„Przegląd Tyflologiczny” (pt. Rozwijanie i rehabilitacja wzroku osób słabowidzących), nr 1-2/2019 (ISSN 0209-343X);

Zeszyty Tyflologiczne „Zabawy bez zabawek”, nr 24 (ISSN 0860-0945);

„Program Rozwijania Umiejętności Posługiwania się wzrokiem” Natalie C. Barragi i June E. Morris.

 

W okresie od 01.04.2020 do 31.03.2021 wydawane będą czasopisma:

 • „Pochodnia” – dwumiesięcznik w druku powiększonym, brajlu i w wersji elektronicznej,
 • „Promyczek” (dla dzieci młodszych) – miesięcznik w druku powiększonym, brajlu i w wersji elektronicznej,
 • „Światełko” (dla młodzieży) – miesięcznik w druku powiększonym, brajlu i w wersji elektronicznej,
 • „Nasze Dzieci” – dla rodziców i opiekunów dzieci z dysfunkcją wzroku – kwartalnik w druku powiększonym i w wersji elektronicznej,
 • „Biuletyn Informacyjny” – dwutygodnik w wersji elektronicznej.