Czasopisma

Okładka Pochodni

Pochodnia

Okładka Promyczka. Chłopiec stoi na plaży w kółku i masce do nurkowania. Dziewczynka siedzi w kajaku. Z tyłu dziewczynka jedzie na rowerze.

Promyczek

Okładka Światełka, w żołto-niebieskich barwach. Młody chłopak podskakuje, trzymając w rękach żółte koło dmuchane. Patrzy przez nie, coś krzycząc. Niebieskie tło.

Światełko

Nasze Dzieci

Biuletyn informacyjny Pochodni

Biuletyn

Wszystkie czasopisma – prenumerata bezpłatna.

Kontakt w sprawie prenumeraty:

Projekt "Przez wiedzę do integracji VI"

Od 1.01.2018 r. do 31.03.2021 r. realizujemy projekt wydawniczy pt.: „Przez wiedzę do integracji VI” współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Obecnie realizujemy trzeci etap projektu, trwający od 1.04.2020 do 31.03.2021 r. W tym czasie będą wydawane następujące czasopisma:

  • "Pochodnia" – dwumiesięcznik w druku powiększonym, brajlu i w wersji elektronicznej,
  • "Promyczek" (dla dzieci młodszych) – miesięcznik w druku powiększonym, brajlu i w wersji elektronicznej,
  • "Światełko" (dla młodzieży) – miesięcznik w druku powiększonym, brajlu i w wersji elektronicznej,
  • "Nasze Dzieci" – dla rodziców i opiekunów dzieci z dysfunkcją wzroku – kwartalnik w druku powiększonym i w wersji elektronicznej,
  • "Biuletyn Informacyjny" – dwutygodnik w wersji elektronicznej.

Informacje

Wydawanie czasopism i biuletynu jest współfinansowane ze środków PFRON
PFRON Logo