Czasopisma

Pochodnia, okładka

Pochodnia

Okładka październikowego "Promyczka". Chłopiec i dziewczynka bawią się w kałuży. Pod spodem napis: Czas na kalosze!

Promyczek

Okładka październikowego wydania "Światełka". Dziewczyna ubrana w żółty sweter uśmiecha się od ucha do ucha. W obu dłoniach trzyma jesienne liście. Poniżej trzy kolorowe paski z napisami: Granice tolerancji, Walka o klimat, Zagadki historii.

Światełko

Nasze Dzieci

Biuletyn informacyjny Pochodni

Biuletyn

Wszystkie czasopisma – prenumerata bezpłatna.

Kontakt w sprawie prenumeraty:

Projekt "Przez wiedzę do integracji VI"

Od 1.01.2018 r. do 31.03.2021 r. realizujemy projekt wydawniczy pt.: „Przez wiedzę do integracji VI” współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Obecnie realizujemy trzeci etap projektu, trwający od 1.04.2020 do 31.03.2021 r. W tym czasie będą wydawane następujące czasopisma:

  • "Pochodnia" – dwumiesięcznik w druku powiększonym, brajlu i w wersji elektronicznej,
  • "Promyczek" (dla dzieci młodszych) – miesięcznik w druku powiększonym, brajlu i w wersji elektronicznej,
  • "Światełko" (dla młodzieży) – miesięcznik w druku powiększonym, brajlu i w wersji elektronicznej,
  • "Nasze Dzieci" – dla rodziców i opiekunów dzieci z dysfunkcją wzroku – kwartalnik w druku powiększonym i w wersji elektronicznej,
  • "Biuletyn Informacyjny" – dwutygodnik w wersji elektronicznej.

Informacje

Wydawanie czasopism i biuletynu jest współfinansowane ze środków PFRON
PFRON Logo