Treść artykułu

Nowe władze PZN-u. Od lewej: Jerzy Janas (wiceprezes Okręgu Śląskiego), Józef Małosek (prezes Okręgu Zachodniopomorskiego), Małgorzata Przyboś (dyrektor Biura Okręgu Podkarpackiego), Andrzej Brzeziński (prezes PZN), Magdalena Orzeszko (dyrektor Biura Okręgu Wielkopolskiego), Rafał Gawkowski (prezes Okręgu Podlaskiego) oraz Wojciech Czajkowski (prezes Okręgu Świętokrzyskiego).

Mamy nowe władze PZN-u!

XIX Krajowy Zjazd Delegatów wybrał prezesa, czterech wiceprezesów oraz przewodniczącą Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Niewidomych na kolejną kadencję.

W trakcie głosowania na prezesa w dniu 24 kwietnia br. oddano 42 ważne głosy. 35 z nich padło właśnie na Andrzeja Brzezińskiego. Pozostałymi kandydatami byli: Damian Pietrasik, Robert Więckowski oraz Michał Żejmis. Wszyscy panowie są członkami Okręgu Mazowieckiego.

Wiceprezesami Polskiego Związku Niewidomych w wyniku głosowania zostali: Magdalena Orzeszko (dyrektor Okręgu Wielkopolskiego), Józef Małosek (prezes Okręgu Zachodniopomorskiego), Małgorzata Przyboś (dyrektor Okręgu Podkarpackiego) oraz Jerzy Janas (wiceprezes Okręgu Śląskiego).

Przewodniczącą Głównej Komisji Rewizyjnej została Elżbieta Bania z Okręgu Małopolskiego.

Zastępcami prezesa zostali: Wojciech Czajkowski (prezes Okręgu Świętokrzyskiego) i Rafał Gawkowski (prezes Okręgu Podlaskiego), którzy stanowisko obejmą w momencie rezygnacji któregoś z ww. wiceprezesów.

Decyzją Zarządu Głównego Elżbiecie Oleksiak nadano tytuł członka honorowego Polskiego Związku Niewidomych.

Skład Zarządu Głównego XIX kadencji:

Prezes: Andrzej Brzeziński (Okręg Mazowiecki)

Wiceprezesi:

Jerzy Janas (wiceprezes Okręgu Śląskiego),
Magdalena Orzeszko (dyrektor Okręgu Wielkopolskiego),
Małgorzata Przyboś (dyrektor Okręgu Podkarpackiego),
Józef Małosek (prezes Okręgu Zachodniopomorskiego).

Członkowie Zarządu Głównego:

Barbara Lindenau-Bryja (prezes Okręgu Dolnośląskiego),
Ryszard Linke (prezes Okręgu Kujawsko-Pomorskiego),
Dorota Krać (prezes Okręgu Lubelskiego),
Elżbieta Czerwonka (prezes Okręgu Lubuskiego),
Paweł Staszewski (prezes Okręgu Łódzkiego),
Mariusz Legin (prezes Okręgu Małopolskiego),
Dorota Majdak (prezes Okręgu Mazowieckiego),
Krystyna Pacholik (prezes Okręgu Opolskiego),
Ryszard Cebula (prezes Okręgu Podkarpackiego),
Rafał Gawkowski (prezes Okręgu Podlaskiego),
Jacek Stargecki (prezes Okręgu Pomorskiego),
Sebastian Biały (prezes Okręgu Śląskiego),
Wojciech Czajkowski (prezes Okręgu Świętokrzyskiego),
Marta Łożyńska (prezes Okręgu Warmińsko-Mazurskiego),
Sabina Tomczak (prezes Okręgu Wielkopolskiego),
Józef Małosek (prezes Okręgu Zachodniopomorskiego).

Wszystkim wybranym gratulujemy!

KW/Centrum Komunikacji PZN

Fot. K. Wiśniewska