Treść artykułu

Okładki nowych publikacji wydanych przez PZN.

 „Program Rozwijania Umiejętności Posługiwania się wzrokiem” już wydany!

Z ogromną przyjemnością informujemy, że już ukazały się nasze nowe publikacje przygotowane w wydawnictwie PZN. 

– „Przegląd Tyflologiczny” (pt. Rozwijanie i rehabilitacja wzroku osób słabowidzących), nr 1-2/2019 (ISSN 0209-343X);

– Zeszyty Tyflologiczne „Zabawy bez zabawek”, nr 24 (ISSN 0860-0945);

– „Program Rozwijania Umiejętności Posługiwania się wzrokiem” Natalie C. Barragi i June E. Morris.

Publikacje są współfinansowane ze środków PFRON.