Treść artykułu

Widok z lotu ptaka na dziedziniec Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach

Turnus usprawniająco-rekreacyjny dla dzieci niewidomych i słabowidzących

Polski Związek Niewidomych informuje, że w 2024 r. turnus usprawniająco-rekreacyjny dla dzieci niewidomych i słabowidzących wraz z rodzicami odbędzie się na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach. Do udziału w turnusie zapraszamy przede wszystkim dzieci:

 • w wieku 5 -13 lat,
 • uczęszczające do przedszkoli i szkół ogólnodostępnych.

Pierwszeństwo w naborze będą miały dzieci, które nie uczestniczyły do tej pory w turnusie, w drugiej kolejności te dzieci, które ostatni raz uczestniczyły w turnusie w roku 2021 i latach wcześniejszych.

 • Uczestnicy: 20 dzieci niepełnosprawnych z opiekunami
 • Wiek: od 5 do 13 roku życia
 • Termin: 23 czerwca do 7 lipca 2024 r.
 • Ilość miejsc: 40
 • Wyżywienie: pełne – 3 posiłki dziennie;
 • Warunki mieszkaniowe: pokoje z łazienkami.

Zakwaterowanie w Internacie Dziewcząt Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach

 • 11 pokoi 3 osobowych z łazienką (parter)
 • 13 pokoi 3 osobowych z łazienką (piętro I)

Pokoje są zgrupowane po trzy tworząc oddzielne mieszkania z niewielkim salonem, jadalnią i aneksem kuchennym, z dostępem do kuchenki gazowej, lodówki, kuchenki mikrofalowej i czajnika elektrycznego. Każde mieszkanie ma także pomieszczenie gospodarcze z pralką automatyczną oraz stanowiskiem do prasowania. Na terenie Internatu znajduje się także duża stołówka.

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Laskach posiada aktualny wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób z niepełnosprawnością wzrokową korzystających z dofinansowania.

Ośrodek posiada zaplecze do realizacji programu turnusu, rehabilitacji oraz zajęć rekreacyjno-wypoczynkowych. Posiada także pracownię ceramiczną, zaplecze do prowadzenia hipoterapii, basen rehabilitacyjny, pracownie dydaktyczno-rehabilitacyjne (gabinet logopedyczny, sale do zajęć muzyczno-ruchowych, sale do zajęć rehabilitacji ruchowej oraz integracji sensorycznej, gabinet usprawniania widzenia, gabinet psychologiczny, sale do zajęć edukacyjnych, plastycznych). Wszystkie pracownie są odpowiednio oświetlone i zaadaptowane do potrzeb i możliwości dzieci z dysfunkcją wzroku.

Ośrodek posiada oznaczenia w brajlu i w druku powiększonym. Zewnętrzne i wewnętrzne ciągi komunikacyjne są oznaczone kolorem oraz fakturą nawierzchni. W budynkach Ośrodka schody są oznakowane. Na terenie Ośrodka działa Przychodnia NFZ. W czasie turnusu zostanie zapewniona obecność lekarza podstawowej opieki medycznej i pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej oraz konsultacja lekarza rehabilitanta.

Obiekty, pomieszczenia, infrastruktura i otoczenie Ośrodka są dostępne dla dzieci z niepełnosprawnością wzroku. Jest także certyfikowany plac zabaw wyposażony w urządzenia dostępne dla dzieci niewidomych i słabowidzących.

Propozycja zajęć:

 • rehabilitacja wzroku,
 • orientacja przestrzenna oraz bezpieczne i samodzielne poruszanie się z elementami nauki czynności życia codziennego,
 • zajęcia edukacyjne – głównie nauka i doskonalenie brajla, rozwijanie percepcji dotykowej,
 • rehabilitacja ruchowa, gimnastyka ogólnorozwojowa,
 • zajęcia muzyczno-ruchowe,
 • zajęcia w pracowni ceramiki,
 • zajęcia rekreacyjne na basenie z elementami nauki pływania,
 • zajęcia z psychologiem,
 • zajęcia z logopedą,
 • hipoterapia,
 • zajęcia z integracji sensorycznej,
 • zajęcia plastyczne,
 • zajęcia sportowe,
 • prelekcje i warsztaty dla rodziców,
 • wycieczka.

Kadrę stanowią głównie specjaliści zatrudnieni w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach, którzy posiadają doświadczenie w pracy z dziećmi niewidomymi i słabowidzącymi.

Koszt turnusu: 1 dziecko + 1 rodzic/opiekun 6.901 zł, w tym:

4.858 zł – koszt pobytu dziecka, na który składa się:

 • zakwaterowanie – 14 dni
 • pełne wyżywienie – śn., ob., kol. – 14 dni
 • zajęcia rehabilitacyjno-usprawniające
 • wycieczki, atrakcje
 • ubezpieczenie
 • koszty organizacyjne

2.043 zł – koszt pobytu rodzica/opiekuna, na który składa się:

 • zakwaterowanie – 14 dni
 • pełne wyżywienie – śn., ob., kol. – 14 dni
 • konsultacje z terapeutami
 • wykłady prelegentów
 • wycieczki, atrakcje
 • ubezpieczenie
 • koszty organizacyjne

Zgłoszenia (wypełniona karta informacyjna (.doc – 56kb) + orzeczenie o niepełnosprawności + zgoda na przetwarzanie danych – (.docx – 31kb)) prosimy kierować do Iwony Optułowicz do Centrum Rehabilitacji w Instytucie Tyflologicznym PZN (00-216 Warszawa, ul. Konwiktorska 9), tel.: 22 635 52 84, mail: ioptulowicz@pzn.org.pl w terminie do 30 kwietnia 2024 r.

Przypominamy, że o dofinansowanie do turnusu można starać się w PCPR, w fundacjach np. Polsat, TVN Nie jesteś sam czy z funduszy socjalnych w zakładach pracy.

Zachęcam do udziału w turnusie
Elżbieta Oleksiak
Kierownik Centrum Rehabilitacji
w Instytucie Tyflologicznym PZN