Treść artykułu

Grafika. Postać osoby niewidomej w centrum, a dookoła inne postacie

Zaproszenie na szkolenia w ośrodku Homer PZN

Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia PZN w Bydgoszczy zaprasza osoby z dysfunkcją narządu wzroku do udziału w szkoleniach z rehabilitacji podstawowej. Turnusy zaplanowane są w każdym miesiącu, od kwietnia br. do marca 2023. Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON.

W ramach 13-dniowego szkolenia odbędą się zajęcia z: orientacji przestrzennej, samoobsługi, czynności dnia, technik komunikacji (w tym pisma punktowego), art-terapii, psychoterapii. Będzie również prezentacja i dobór pomocy tyflotechnicznych i optycznych, a także poradnictwo prawne i społeczne. Szkolenie jest bezpłatne dla osoby zakwalifikowanej.

Osoby zgłaszające się na turnusy powinny posiadać orzeczoną niepełnosprawność wzroku w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Mogą uczestniczyć w zajęciach osoby nowo ociemniałe oraz te, którym pogorszył się wzrok, a byli już w ośrodku Homer.

Osoby zgłaszające się powinny być w dobrej formie, aby mogły uczestniczyć we wszystkich zajęciach. Jeśli występują u nich schorzenia uniemożliwiające podstawową samodzielność, powinni przyjechać z opiekunem. Organizator nie refunduje pobytu opiekunów oraz nie zwraca kosztów podróży beneficjentów. Koszt noclegów opiekuna to 65 zł za dobę. Wyżywienie można wykupić stosownie do własnych potrzeb w stołówce ośrodka.

Na przyjazd, po otrzymaniu kwalifikacji, osoby zaproszone muszą zabrać ze sobą aktualne orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności wzrokowej z określonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności.

Zgłoszenia można dokonać poprzez okręg lub koło PZN na drukach, które są do pobrania na stronie ośrodka www.oris.org.pl w zakładce „do pobrania”.

W sprawie dodatkowych pytań można się kontaktować dzwoniąc pod numer tel. 52 34 15 228 wew. 118.