Treść artykułu

Widok na nogi mężczyzny z białą laską idącego po ścieżce dotykowej. W tle słońce i drzewa.

Zaproszenie na szkolenia w ośrodku PZN „Homer” w Bydgoszczy

Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia PZN w Bydgoszczy zaprasza osoby z dysfunkcją narządu wzroku do udziału w szkoleniach z rehabilitacji podstawowej. Turnusy zaplanowane są w każdym miesiącu, rozpoczynając od kwietnia br. Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON.

W ramach 13-dniowego turnusu odbędą się zajęcia z: orientacji przestrzennej, samoobsługi i czynności dnia, technik komunikacji, pisma punktowego, dietetyki oraz optometrii. Będzie również prezentacja i dobór pomocy tyflotechnicznych i optycznych, a także poradnictwo prawne i społeczne oraz zajęcia kulturalne. Szkolenie obejmuje pobyt w ośrodku z pełnym wyżywieniem oraz zajęcia z instruktorami. Dla osoby zakwalifikowanej jest ono bezpłatne.

Jednym z warunków uczestnictwa w turnusie jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Zapisywać mogą się również osoby nowo ociemniałe oraz te, którym pogorszył się wzrok, a byli już w ośrodku „Homer”.

Osoby zgłaszające się powinny być w dobrej formie, aby mogły uczestniczyć we wszystkich zajęciach. Jeśli występują u nich schorzenia uniemożliwiające podstawową samodzielność, niezbędny jest przyjazd z opiekunem.

Organizator nie refunduje pobytu opiekunów oraz nie zwraca kosztów podróży uczestników. Koszt noclegu opiekuna to 110 zł za dobę. Wyżywienie można wykupić w stołówce ośrodka.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod linkiem: https://oris.org.pl/files/arts/karta_zg%C5%82oszenia_2024-2027.pdf.

W sprawie dodatkowych pytań można się kontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: sekretariat@homer.pzn.org.pl.

Fot.  Shutterstock