Treść artykułu

Andrzej Brzeziński, prezes ZG PZN, odbiera akt powołania do Rady Dostępności.

Andrzej Brzeziński, prezes ZG PZN, w Radzie Dostępności

Andrzej Brzeziński, prezes PZN ZG, członkiem Rady Dostępności drugiej kadencji 2024-2028! 12 kwietnia 2024 r. w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie odbyło się i posiedzenie Rady Dostępności kolejnej kadencji, a wszystkim członkom wręczono akty powołania.

Jakie główne cele stawia sobie Rada Dostępności? M.in. to:

  • opiniowanie i doradztwo w procesie tworzenia aktów prawnych;
  • działania w zakresie poprawy świadomości społecznej dotyczącej dostępności;
  • zmiany przepisów dotyczących osób z niepełnosprawnościami w określonych sektorach, m.in. zdrowia czy edukacji;
  • wzmocnienie roli koordynatorów ds. dostępności, kształcenie kolejnych ekspertów w tej dziedzinie;
  • monitoring dostępności w całej Polsce (a w przyszłości raport w tej sprawie);
  • zaprojektowanie nowego kształtu programu dotyczącego dostępności. Obecny kończy się w przyszłym roku.

 

Wszyscy członkowie Rady Dostępności na zdjęciu grupowym.

Wszyscy członkowie Rady Dostępności. Fot. K. Wiśniewska

 

Powołano kilkudziesięciu członków z różnych sektorów państwowych i NGO-sów, niestety nie wszyscy chętni mogli w radzie się znaleźć. Co nas cieszy, Polski Związek Niewidomych ma swojego przedstawiciela w tym gremium po raz kolejny. Czas na działanie!

KW/Centrum Komunikacji PZN