Treść artykułu

Różne okładki czasopism: Pochodni, Naszych Dzieci, Promyczka, Światełka

Wydawanie czasopism PZN w 2019 r.

W okresie od 01.04.2019 do 31.03.2020 wydawane będą czasopisma:

  • „Pochodnia” – dwumiesięcznik w druku powiększonym, brajlu i w wersji elektronicznej,
  • „Promyczek” (dla dzieci młodszych) – miesięcznik w druku powiększonym, brajlu i w wersji elektronicznej,
  • „Światełko” (dla młodzieży) – miesięcznik w druku powiększonym, brajlu i w wersji elektronicznej,
  • „Nasze Dzieci” – dla rodziców i opiekunów dzieci z dysfunkcją wzroku – kwartalnik w druku powiększonym i w wersji elektronicznej,
  • „Biuletyn Informacyjny” – dwutygodnik w wersji elektronicznej.

 

KONTAKT W SPRAWIE PRENUMERATY: centrumkomunikacji@pzn.org.pl lub tel. 22 635 19 10

——

Wydawanie czasopism i biuletynu jest współfinansowane ze środków PFRON